На 04 ноември 2010 г. от 9.00 часа в хотел „Форум“ („Цар Борис III“ 41) ще се проведе Международна конференция на тема „Социален диалог в транспортния сектор в България“, организирана от Федерация транспортни работници на КТ „Подкрепа“. Форумът ще бъде открит от г-н Розен Зарков, председател на ФТР „Подкрепа“. Приветствия ще поднесат г-н Александър Цветков-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика.