ФТР „Подкрепа“ проведе информативен семинар по проект: „Насърчаване ролята на Европейски работнически съвети за социална и екологична устойчивост на транспортния сектор“.