Днес, 13 декември, се проведе среща в Столична община между синдикатите и кмета на София, на която присъстваха и изпълнителните директори на транспортните дружества от системата на градския транспорт. Обсъдиха се две основни теми:
1. Исканията на ФТР “Подкрепа” за увеличаване на основните заплати на работниците с 30%. Постигна се консенсус за това, че г-н Терзиев ще поиска увеличаване на субсидията за градския транспорт от държавния бюджет, като за целта ще инициира среща с финансовия министър.
2. ФТР “Подкрепа” остро постави въпроса за сключване на нов КТД в „Столичен Автотранспорт“ ЕАД с актуализирани допълнителни възнаграждения и подчерта стачната готовност на работниците в дружеството.
Кметът на София изрази воля за постигане на договорености и обеща, че ще проведе разговор с изпълнителния директор г-н Монов.
Днес продължават преговорите в предприятието. ФТР “Подкрепа” се надява да бъдат удовлетворени исканията на федерацията, за да не нараства социалното напрежение в колектива.