Вчера, 10.10.2022 г., на съвместна среща на ръководствата на синдикалните секции на КТ „Подкрепа“ в „ЦГМ” ЕАД, „Столичен Автотранспорт” ЕАД, „Столичен Електротранспорт” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД, на която участие взеха и Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“ и Иван Кирилов, председател на ФТР „Подкрепа“, се обсъдиха бъдещи действия за увеличение на работните заплати на работещите в градския транспорт.

Федерация на транспортните работници КТ „Подкрепа“ инциира свикване на съвет за социално сътрудничество по транспорта в Столична община с искане за започване на преговори за сключване на споразумение за увеличение на работните заплати с 30% от 01.01.2023 г. на работниците от общинските транспортни дружества.

Също така ФТР „Подкрепа“ ще разпространи до всички институции становище по отношение на необходимите средства, които трябва да бъдат заложени и приети в бюджета. Структурите в четирите общински транспортни дружества заявяват готовност за протестни и стачни действия, ако не бъдат изпълнени техните искания.