Федерация „Съобщения“ към КТ „Подкрепа“ и Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ започват днес /26 януари/ подписка в цялата страна на работниците и служителите в „Български пощи“ ЕАД.

Подписката е във връзка със законовата процедура за провеждане на стачни действия в дружеството и е съгласно Закона за уреждане на колективни трудови спорове.

Чрез нея работниците и служителите дават съгласие за провеждане на безсрочни ефективни стачни действия със следните искания:

  1. Увеличение на заплатите на работещите в „Български пощи“ ЕАД с 25% считано от 01.01.2023 г.
  2. Увеличение на стойността на ваучерите за храна на работещите в „Български пощи“ ЕАД от 60 лв. на 100 лв. считано от 01.01.2023г.
  3. Подобряване на условията на труд в „Български пощи“ ЕАД и материално техническата база, в т. ч. осигуряване на климатици, съвременна компютърна и офис техника и оборудване, подобряване на санитарно-битови условия.

Процедурата за провеждане на ефективни стачни действия започна на 20 януари. Месец преди това бяха обявени символични действия с носене на ленти „Аз протестирам“.