В началото на 2017 г. КТ „Подкрепа“ стартира проект „Хоризонти 2“ по Националния план за действие по заетостта за 2017 г. Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда на безработните лица от неравнопоставените групи, чрез инвестиране в знанията и уменията в съответствие с потребностите на работодателите. Сред тези групи са: безработни младежи до 29 години; продължително безработни лица; безработни над 50-годишна възраст; безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

В рамките на проекта 1150 лица на територията на цялата страна успешно приключиха обучения по ключови компетентности по темите „Инициативност и предприемачество“ и „Обществени и граждански компетентности“.

Чрез предоставяне на професионални обучения по търсени специалности са обучени 1496 лица по професиите: „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Камериер”, „Касиер“, „Помощник в строителството”, „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, „Работник в озеленяването”, „Оператор на компютър”, „Администратор в хотелиерството”, „Готвач”, „Продавач-консултант“, „Сервитьор-барман“, „Хлебар-сладкар“, „Сътрудник в бизнес услуги“, „Озеленител”, „Болногледач”, „Охранител”, „Шивач”. На лицата, завършили успешно обученията и придобили професионална квалификация, е предоставена и възможност за включване в заетост, включително в районите с ниска заетост и високо равнище на безработица.

Проект „Хоризонти 2“ се реализира съвместно с Агенцията по заетостта, ЦИПО към „Даяна-Х“ ООД, Център за професионално обучение „ПОДКРЕПА” ЕООД, ЦПО към „УНИЯ” ЕООД, ЦПО към „Регионален център за професионална квалификация”, Строителен Квалификационен Център и работодатели.

Чрез изпълнение целите на проекта се допълват действията на националната политика по заетостта за подготовка на квалифицирана работна сила с необходимите знания, умения и компетентности в съответствие с търсенето на пазара на труда.