Центърът за професионално обучение към КТ „Подкрепа“ е лицензиран доставчик на обучения към Агенцията по заетостта по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за възстановяване и устойчивост. Като такъв стартира безплатни обучения по Дигитални умения, Ключови компетентности /включително езикова грамотност/ и Професионална квалификация през месец февруари 2024 г.

В обученията могат да се включат лица, които са безработни, самонаети или заети.

Обученията ще се провеждат присъствено и/или дистанционно на територията на цялата страна, по утвърден от директора на ЦПО график.

Всеки желаещ да се включи трябва да се регистрира в системата на Агенцията по заетостта /https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/ и да избере за доставчик на обучение: КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА ПОДКРЕПА.

Може да изберете между две нива на дигитална компетентност – базово или средно. След обучение и успешно преминат изпит за базово ниво, имате право да заявите нов ваучер за средно ниво. А ако имате желание директно за средно ниво – трябва да преминете първо през входящ тест за определяне на нивото.

При въпроси, моля, пишете на имейл: cpo@podkrepa.org.