КТ „Подкрепа“ честити първия учебен ден на всички ученици, учители и родители!📚🖊🌈
На добър час!

Отново за учебната година
разкри училището днес врати.
Звъни звънец из цялата родина
в села и градове, навред кънти.

И ние, хилядите ученици,
към този звън летим като орляк
и с бодрите си, весели редици
изпълваме училището пак.

От лятото ний носим насъбрани
лъчи и сол от морските води,
свеж лъх от сенчестите ни балкани
и много радост в своите гърди.

А класните ни стаи приветливи
отново срещат ни с „добре дошли“
и забръмчават в утрото щастливи
като роени кошери с пчели.

Изпълнен с този екот многогласен,
от септемврийско слънце озарен,
начало на живота ни прекрасен
как радостен си, пръв учебен ден!

Елисавета Багряна