Вчера,  29 ноември представители на Европейската Конфедерация на Профсъюзите  (EКП) се срещнаха с Мартин Шулц, Председател на Европейския парламент за да му връчат  158 броя  подписани от  евродепутати ангажименти в подкрепа на синдикалните права в Европа.

158-те членове на ЕП, които са подписали апела на ЕКП се ангажират да спазват и насърчават синдикалните права в цялостната си законодателна и политическа дейност по различните инициативи на ЕС са представители на 24 страни от 5 политически групи.

Повече информация за инициативата на ЕКП може да получите на:

https://www.etuc.org/campaign/turights.

През последните месеци, ЕКП и нейните организации-членки се обърнаха директно към политическите партии и групи, към отделни членове на ЕП за да повишат осведомеността им по темите, свързани правата на човека, включително относно синдикалните права, като също доказаха  как тези права се нарушават  Европа.

По този повод Естер Лънч – конфедерален секретар на ЕКП заяви: „Синдикалните права са заложени в различни конвенции на МОТ, те са признати в Хартата на основните права на Европейския съюз и са сред основните права, гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека, но на много работни места в Европа тези права не се спазват. Нашата цел е да променим това и по тази причина ние започнахме обсъждания за това как Европейския парламент може да изиграе своята роля в защита и насърчаване  правата на синдикатите -нещо, на което се отнася до всеки работник в Европа. Нашето послание към президента Шулц е да ни помогне да поставим синдикалните права, залегнали в съществуващите европейски харти, на централно място в разработвания европейски стълб на социални права. Това ще помогне на ЕС и на неговите държави-членки  да бъдат по-успешни при спазването на синдикалните права.“