Понастоящем редица работодатели по света се опитват да ограничат или напълно премахнат правото на стачка. Както знаете, правото на стачка е в основата на демокрацията и на икономическата справедливост. Когато работодателите отказват да преговарят с работниците, тогава населението се надигна срещу диктатурата – хората на наемния труд отказват да се трудят и така със силата на своето колективно действие те се опитват да прекратят доминирането и привилегиите на малцинството работодатели. МКП отново потвърждава, че правото на стачка е онова основно човешко право, което се противопоставя на несправедливостта и експлоатацията. В момента работодателите по света се опитват да обезсилят това право на стачка. Те искат глобалната работна сила да се превърне в безсилна и пасивна маса. Работодателите искат да се премахне и последната преграда срещу диктатурата. Те възнамеряват да променят баланса на силите на работното място и в обществото към по-лошо и то завинаги. Както е добре известно, почти всички страни признават, че работниците имат право да предприемат стачни действия. Около 90 страни имат това право, заложено в националните конституции, като това е извършено в резултат на приложението на правата, гарантирани от десетилетия чрез приетите Конвенции на Международната организация на труда. Като оспорват международното правно признаване на правото на стачка, работодателите се опитват да върнат времето назад с повече от 50 години. Те се опитват да парализират процедурите на МОТ, те дори блокираха множество решения на МОТ и то решения по важни въпроси на трудовата заетост и създадоха усещане за безизходица при решаване на проблемите в сферата на труда. За много хора, процедурите и органите на ООН, като МОТ са далеч от ежедневните им предизвикателства в професионалния им живот. Но ако работодателите успеят да елиминират правото на стачка, последствията ще бъдат тежки не само за работещите хора, но също и за всички, които се противопоставят на деспотизма и робството.
Ако работодателите победят, всички постижения, извоювани от организациите на работещите през миналия век ще бъдат изложени на риск разумната продължителност на работното време, справедливото заплащане, празничните и почивни дни, здравето и безопасността на работното място и свободата от експлоатация и дискриминация.

През цялата човешка история, когато работодателите и правителствата са отказвали диалог и преговори и вместо това са налагали волята си, работниците са се оттегляли от труд – и това няма да се промени. Работниците трябва да могат да продължават да предприемат стачни действия – отнемането на правото на стачка само ще ги превърне в роби. Няма да позволим това да се случи. В тази връзка Общото събрание на Международната конфедерация на профсъюзите реши на 18 февруари 2015 г. да проведе Световен ден за протестни действия в защита на правото на стачка. Този световен протест ще се проведе под надслов:

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ ПРАВОТО НА СТАЧКА!

Всички организации, членуващи в МКП изказаха готовност да се присъединят към този протест, като същевременно направиха няколко нови предложения за конкретни действия:

– Ангажиране на работещите и на широката общественост за защита на правото на стачка.

– Преговори с националните правителства за поемане на ясен ангажимент в защита „правото на стачка и за решение да бъде отнесен този спор до Международния съд“.

– Разпространение в общественото пространство на официалната държавна позиция – за или против правото на стачка. Незабавно уведомяване на МКП за тази национална позиция, с оглед нейното разпространение и в световен мащаб.

– Повишаване на обществената осведоменост относно противопоставянето на работодателите срещу правото на стачка и тяхната подкрепа засилване на натиска върху хората на наемния труд. Потърсете публична подкрепа от отговорните работодатели, които спазват основните човешки права.

Във връзка с провеждането на Световния ден на протест срещу ограничаването на правото на стачка е подготвена специална страница, където можете да намерите ресурсни материали, предложения за дейности, както и да докладвате за вашите национални инициативи:
www.ituc-csi.org/18feb
На тази страница вие може да изпратите информация за вашите синдикални действия и искания.

Нека на 18 февруари протестираме заедно!

С уважение,
Шарън Бъроу
Генерален секретар на МКП