На 10 октомври 2014 г. в Културен център „Морско казино“, гр. Бургас конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Емил Димитров ще представи участието на Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ в Информационно-трудова борса „Европейски ден на труда“, където работодатели от Австрия, Холандия, Италия, Словения и Чехия ще представят възможности за работа на български граждани в посочените европейски страни.
По време на събитието от 9 до 17.00 ч. юристи-експерти на КТ „Подкрепа“ от цялата страна на два щанда ще осигуряват правни индивидуални консултации на граждани във връзка с техните права в приемащите държави.
Възможността да бъдат осигурени изнесени приемни места за работа на юристи близо до хората е от особена необходимост на фона на високия брой български работници и служители, които се нуждаят от подкрепа за достойно реализиране на трудовите и осигурителните им права.
Форумът се организира от Агенция по заетостта.

Участието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.