Конфедерацията на труда „Подкрепа“ стартира проект „Re: Integrative Re: Action“ по програма Еразъм+, с цел създаването на иновативни модели за комуникация и колаборация между синдикални дейци, работодатели и експерти – за изнасяне на социалния диалог и индустриалните отношения като цяло на ново, качествено ниво. Привлечен е експертният потенциал на Института за икономически изследвания при БАН, а също и капацитетът на три неправителствени организации за работа на терен и със специфични уязвими групи – Act for Grants C.I.C (Великобритания), Conversas Associação Internacional (Португалия) и Националната асоциация „Български малки хора“ (България) – които ще допълнят нашите идеи с нови конструктивни пластове. Целта ни е да създадем инструмент, който ще превъзмогне трудностите пред отделните индивиди и неформални групи за активно гражданско участие в решаването на конкретни социални и обществени въпроси. КТ „Подкрепа“ се явява инициатор и водещ партньор. Структурите на Конфедерацията по места и нейните браншови организации се срещат с проблемите на хора от най-различни социални слоеве и се превръщат в център за съпоставяне на позиции и интереси. КТ „Подкрепа“ се надява с това да постави началото на нов тип комуникация и колаборация, която – не на последно място – да реши някои от проблемите на новосформиращите се групи работници и служители, работещи чрез електронни платформи, при условията на crowdfunging, в предприятия за временна работа, дистанционно, надомно.