На 25 юли 2017 г. президентите на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и на КНСБ Пламен Димитров се обърнаха с писмо до европейските институции, международните синдикални централи, МОТ и международните работодателски организации с информация относно агресивното и цинично отношение от страна на ръководителите на национално представителните работодателски организации към социалното партньорство и социалния диалог в България.
По тази повод получихме отговор от генералните секретари на Международната конфедерация на профсъюзите г-жа Шарън Бъроу и на Европейската конфедерация на профсъюзите г-н Лука Византини, които заявяват:
Като изказваме сериозната си загриженост, ние, се присъединяваме към Вас и решително осъждаме безотговорното и непрофесионално отношение на лидерите на работодателските организации в България. Подобни агресивни нападки в българските медии, насочени срещу работещите в България и техните организации, могат да провокират напрежение и да застрашат социалния мир. Това поведение е в противоречие както с принципите на Европейския съюз, така и с Конвенциите на Международната организация на труда. В повечето европейски страни, без всякакво съмнение е доказано, че социалният диалог е изключително важен за постигането на икономическо развитие, просперитет на обществото и опазване на демокрацията и мира.
МКП и ЕКП решително подкрепят национално представителните синдикални организации в България – КТ „Подкрепа“ и КНСБ и изказват своята надежда, че коректните работодатели в страната ще осъдят безотговорното поведение на отделни техни представители.