Позиция на Синдикат „Висше Образование“ към КТ „Подкрепа“
Относно: Присъствения процес в университетите и висшите училища

Синдикат „Висше Образование“ към КТ „Подкрепа“ изразява становище по повод възстановяването на редовния учебен процес в Университетите и висшите училища  след  отмяната  на извънредното положение в Република България.

Синдикат „Висше Образование“ към КТ „Подкрепа“ има твърда позиция, че всички Университети и висшите училища притежават капацитет и технически възможности да завършат учебната година, предстоящата сесия и кандидат-студентска кампания в режим на дистанционно обучение.

При физическо присъствие на студенти и преподаватели по време на предстоящата сесия и кандидат- студентската кампания ще се обезсмисли всичко, което направихме с общи усилия.

Там където съществува обективна невъзможност за организиране на дистанционен процес за провеждане на предстоящата сесия и кандидат- студентската кампания, Ректорите следва да разработят санитарно-епидемиологични  правила и процедури за опазване на здравето на студенти, преподаватели и служители.

Отмяната на извънредното положение не означава отмяна на мерките свързани с опазването на здравето.

30.04.2020                                             д-р Валери Апостолов
гр. София                                              председател на СВО – КТ „Подкрепа