Работите ли повече часове от определените по договор? Принудени ли сте да подписвате договор за по-ниско възнаграждение от реалното? Работите ли без договор изобщо? „Плащат“ ли ви с продукция, вместо с пари, за да ви ползват за доставка и пласмент, докато се терзаете как да си платите сметките за ток, вода и парно?

 Вие сте жертви! На системата, на немощната икономика, на работодателски произвол.

 За да не сте – обединявайте се! Един работник е по-слаб от двама, от десет, от хиляди с една и съща цел. Исканията за достойно заплащане, условия на труд и уважение към труда ви не са каприз, а необходимост. Както бизнесменът иска да платите още на касата за направените покупки, така е длъжен да плати за ползвания от него труд веднага. Не след 2 месеца, не след половин година. Никой няма право да ви кара да се молите за изработената заплата! И не бива да мълчите с надежда някога да я получите. Търпението се възнаграждава максимум с милостиня, по-често с още повече издевателства.

КТ „Подкрепа“ ви приканва не към саморазправи, а към защита на правата, които имате по Кодекса на труда. Все още ги има, макар натискът те да бъдат отменени да е ежедневен. Правете синдикати в предприятието, в общинското дружество, в университета, в които работите. В противен случай алтернативите пред вас са революция или мъчително оскотяване. Никой друг не може да го направи вместо вас! Не разчитайте на висши сили, които да ви спасят. Такива няма!

Ако сте недоволни от условията, при които се трудите, намерете още 5 човека, направете синдикат и се обърнете за съдействие към нас. Ние ще ви помогнем. Няма да е лесно – ще се опитат да ви унижат, да ви уволнят.  Срещаме такива „работодатели“ всеки ден. Снишаването не е изход. Спасението е в познаването на вашите права и синдикализирането. В активното участие в синдикалния живот, за да се предпазите и от недобронамерени псевдопазители.

Веднъж създали синдикат, вие имате право да поискате от работодателя да започнете преговори с него за сключване на колективен трудов договор (КТД). Ползите от този договор са разнородни, съобразно характера на работата. Ще ви посочим някои от тях, които можете да си извоювате:

  • допълнителен отпуск – практиката показва, че е възможно да получите между 2 и 8 дни над законоустановените за годишна почивка;
  • допълнителен отпуск за гледане на дете;
  • създаване на фонд за подпомагане на работниците и служителите, при настъпили тежки житейски обстоятелства – смърт на родител, нужда от скъпа операция и др.;
  • обезщетения при съкращения;
  • по-изгодни условия за отпускане на предпазни и работни облекла;
  • защити при уволнение – например писмено разрешение от синдикалната секция, преди работодателят да може да уволни неин член;
  • допълнително заплащане за извършване на несвойствени за длъжността дейности;
  • минимални работни заплати по длъжности и сектори, по-високи от установените за страната;
  • по-висок процент прослужено време.

Поради дадената възможност работодателите да преценят дали натрупаният до момента трудов стаж в друго предприятие е сходен със заеманата при него длъжност и професия, те често „отчитат“ , че не е. Поради което работниците губят възможност да получават по-високо възнаграждение, което да отчита професионалния и трудовия им опит. Седем години по-късно, когато много хора вече загубиха надежда да бъдат възнаградени допълнително за професионалните си умения и прежалиха тази възможност, работодателите настояват класа за прослужено време да отпадне изобщо!

Какво дава на работниците клас прослужено време, чийто минимален размер понастоящем е 0,6%? Ако вашата брутна заплата (по договор) в момента е 700 лв. и имате 10 години трудов стаж, това означава поне 42 лв. допълнително възнаграждение към месечното ви възнаграждение. Често при сключване на трудов договор това е един от основните параметри за преговори. Не е изключение да се договори клас прослужено време в размер два пъти по-висок от минимално установения. В конкретния пример това би означавало допълнително възнаграждение за работника в размер на 84 лв. месечно. А синдикалната практика познава и по-сериозни нива на това допълнително възнаграждение. Но никой не дава даром, за всичко трябва да се преборите вие. Вие трябва да застанете пред работодателя и да поискате да сключите колективен трудов договор.

Тъй като срещаме и работодатели, които категорично отказват да започнат преговори за КТД под различен претекст, КТ „Подкрепа“ започва да публикува списък на работодателите, с които има сключен колективен трудов договор. Това са мениджърите и собствениците, които в общи линии спазват Кодекса на труда и правата на работника. Работодателите, които не смятат, че те са водещи в трудовоправните отношения, само защото може и да не платят, а намират служителите си за равноправни партньори.

Списъкът ще бъде публикуван и публично представен до дни. Ако не намерите своя работодател там – направете синдикат и поискайте да сключите КТД. В случай, че вече има синдикат, то вероятно работодателят е намерил причина да откаже да влезе в преговори с него. В този случай не го препоръчвайте на приятелите си – може да е работодател, но с висока степен на вероятност не е заплатоплащател.

1 май не е ден за празнуване, а за протест! Политиката на повече гъвкавост и мобилност вече проби основни трудови защити. На прицел са останалите. Само вие можете да спрете този разрушителен процес!