На 1 май 2023 г. – Деня на труда, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ организира празнично шествие от 11.00 ч. от пл. “Света Неделя” до музей “Земята и хората”, където от 12.30 ч. започва концерт “РОК ЗА ТРУДА”.

На сцената ще забият известни български рок банди и изпълнители, сред които “СПРИНТ”, “АТЛАС”, “ХОРИЗОНТ”,  “ДИСОНАНС”, „ВАЛДИ И ДИМИ“, „МИЛЕНА“, „КРИЗА“, „ЕТАЛОН“, “МЕДИКУС”, “ВАСКО КРЪПКАТА”, „ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД“, „КОНКУРЕНТ“ И ДР.

Музикалното събитие ще продължи почти 9 часа.

Инициативата е породена от желанието на КТ „Подкрепа“ да покаже, че 1 май е ден на работниците, които вече 137 години се борят за правата си и заради които днес има 8-часов работен ден, здравеопазване, детски надбавки, обезщетения, защитно и предпазно работно облекло.

На този 1 май КТ „Подкрепа“ отново ще постави исканията си за:

  1. Решително повишаване на доходите във всички отрасли и икономически дейности!
  2. Ефективен, устойчив и справедлив енергиен преход в България!
  3. За 80% покритие с колективно трудово договаряне на заетите във всички браншове!
  4. Приемането на закон, който да гарантира конституционното право на стачка!
  5. Война на безобразните условия на труд в България!

Тази година в инициативата на КТ „Подкрепа“ ще се включи и Националната комисия за борба с трафика на хора, с цел информиране на хората за трудовата експлоатация.

Само обединени и заедно ще бъдем по-силни в осигуряването на по-голяма защита на българските работници.

Нека бъдем заедно!