На този ден през далечната  1948 г. е подписана Всеобщата декларация за правата на човека, документ, с който се гарантира спазването на  принципите на човешко достойнство, свобода, равенство и братство.

По този повод Европейската и Международната конфедерации на профсъюзите обединяват усилията си и заедно посочват имената на мултинационалните компании, които не уважават и неглижират правото на работещите в тях да договарят условията си на труд и равнището на заплатите си.

Самсунг и Макдоналдс са тези мултинационални компании

Правото на свободно сдружаване и правото на колективно трудово договаряне са основни човешки права, признати от Организацията на обединените нации и от Международната организация на труда. Понастоящем, някои от много добре познатите мултинационални компании НЕ признават синдикалните организации и не провеждат с тях колективни преговори за заплати и за условия на труд.

Поради това на 10 декември – Международния ден за правата на човека, Европейската и Международната конфедерации на профсъюзите обединяват усилията си и заедно обявяват публично имената на две мултинационални компании, като ги посочват като дружества, отказващи преговори със синдикалните организации.

Самсунг – открито води антисиндикална политика във всички свои производствени звена, като това се отнася за всички работни места. Също така, активно се намесва и в звената на своите доставчици и им забранява да създават синдикални организации. Същевременно Самсунг поддържа изключително ниски равнища на  работни заплати и лоши условия на труд – това става в различните филиали, например в Корея, Китай, Индия, Индонезия, Филипините и Тайван. Така, Самсунг  печели милиарди на гърба на своите работници. Компанията има добре известна и доказана печална история с множество практики  на трудови злоупотреби във веригите и за доставки, както и на сблъсъци със синдикати, на плащане на заплати на равнището на линията на бедност, за несигурна работа, за принуда при полагането на извънреден труд, на неформална заетост и съвременно робство. Работниците на Самсунг се трудят в толкова трудни условия, че в някои страни се налага  да бъдат престроявани работнически общежития, за да се предотвратят самоубийства на служители. Време е за тези компании на гигантските технологии да „прекратят с корпоративната си алчност“ и да гарантират справедливо заплащане, което да осигури достоен живот. Те трябва да създадат условия за спазване правото на работниците им да бъдат представлявани по съществуващите законни начини.

Гигантът в бързото хранене Макдоналдс не разрешава провеждане на колективни преговори със синдикатите в Англия, но пък в Дания, Франция и Германия договаря с тях условията на труд. Дори в Дания и Германия колективният трудов договор покрива заведенията на франчайз, а не само обектите, собственост на Макдоналдс.

Европейската комисия и Международния Валутен Фонд, както и други водещи институции,  непрекъснато подчертават  факта, че повишаването на работните заплати е важно условие за подкрепа на икономическия растеж и за справяне със съществуващите неравенства. Те ясно наблягат на факта, че колективното трудово договаряне е изключително важно не само за работещите, но и за икономиката, също и за социалната справедливост.

“В модерната икономика не би трябвало за има място за компании, които не провеждат преговори със синдикалните организации”, подчертава Лука Визентини, генерален секретар на ЕКП. “Колективното трудово договаряне е най-добрият начин да се постигне значително увеличение на заплатите на работещите, като също така да се подобри и производителността, и в този смисъл състоянието на обществото като цяло.”

„Самсунг  и Макдоналдс искат да се представят като модерни, добронамерени и приятелски настроени към семействата марки, но отношението им към синдикатите е по-скоро като на фирми от 19 век“, допълни Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП. „Синдикалните организации няма да се откажат, докато работниците не постигнат справедливи условия на работа и сдружаване в тези компании“.