Име: Атанаска Кръстева

Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикална секция на КТ „Подкрепа“ при Национален статистически институт, Териториално статистическо бюро- Югоизток

За мен „Подкрепа“ е: Нашето голямо семейство, което създава сигурност и стабилност на работното място на служителите, бори се за достойнството и авторитета на синдикалните членове.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да отстоява каузата на членовете си за подобряване на статуса и благосъстоянието им, за защита на техните синдикални и професионални права и интереси.

Хоби: Спорт