Повече от 24 милиона работници, които получават ниско трудово възнаграждение, ще могат да получат толкова необходимото им увеличение, ако бъдат приети предложенията на ЕКП към проекта на Директивата относно адекватните минимални заплати в ЕС.

Европейската конфедерация на профсъюзите настоява за законодателни разпоредби, които да въведат задължителен „праг за достойно съществуване“, който да гарантира, че приетите със закон минимални работни заплати в никакъв случай няма да бъдат определяни на ниво под 60% от средната работна заплата и под 50% от средния  осигурителен доход на съответната държава-членка.

Европейската комисия е включила изискването за въвеждане на този праг в проекта на Директивата, но записаният текст на практика е само една ориентировъчна препоръка към държавите-членки. Затова  ЕКП работи активно с членовете на ЕП, с цел да направи задължителна тази препоръчителна препоръка.

ЕКП също така призовава членовете на ЕП да предвидят правни гаранции, че законоустановените минимални заплати ще бъдат изчислявани над този праг, така че наистина те да бъдат „адекватни“ и да са определяни на нива, които да гарантират достоен жизнен стандарт на работещите.

Както показва анализът на Европейската комисия, приемането на подобен „праг за достойно съществуване“ ще  доведе до увеличаване на заплатите на една четвърт или повече от работната сила в шест държави от ЕС.

 

Държава Брой работници, които ще получат увеличение, ако се приеме предложението Процент работници, които ще получат увеличение, ако се приеме предложението
България 648,951 23%
Чехия 492,040 11%
Германия 6,834,661 18%
Естония 116,361 21%
Гърция 907,486 34%
Испания 4,120,214 25%
Франция 2,201,939 9%
Хърватска 249,612 17%
Унгария 803,709 20%
Ирландия 486,833 25%
Литва 115,777 10%
Люксембург 57,552 22%
Малта 24,323 12%
Латвия 143,656 19%
Нидерландия 657,937 9%
Полша 3,998,329 31%
Португалия 508,126 13%
Румъния 1,476,091 36%
Словения 61,832 7%
Словакия 408,788 19%

По този повод заместник-генералният секретар на ЕКП Естер Линч заяви: „Минимална работна заплата, която оставя работниците в бедност дискредитира цялата философия за минималното заплащане на труда.
Европейската комисия вече призна, че положението на милиони заети, работещи на минимални заплати е много тежко, но в момента с този свой проект за Директива, тя няма да успее да постигне реално увеличение на заплатите. Сега Европейският парламент и националните правителства трябва да изменят този проект за да гарантират, че държавите-членки няма да имат възможност да определят минималните си заплати под този „праг за достойно съществуване “. В допълнение, Директивата също трябва да бъде изменена така, че да задължава държавите-членки заедно със синдикалните организации да определят минималните работни заплати над този праг, за да може заплащането на труда да бъде на адекватно равнище.
Достойно увеличение на заплатите за хората с най-ниски доходи в Европа отдавна е необходимо и то неминуемо би ускорило възстановяването на ЕС.
Няма по-добър икономически стимул от даването на пари на най-нископлатените, защото те са най-склонни да ги похарчат веднага, вместо да ги спестяват.“