На 27 април 2011 г. от 14.00 ч. в хотелски комплекс „Хемус“ (пл. „Христо Ботев“ 1) в гр. Враца КТ „Подкрепа“ организира кръгла маса на тема „28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа. Новости в нормативната уредба“. В рамките на кръглата маса ще се проведе и открито заседание на Областния съвет по условия на труд Враца, като част от усилията на КТ „Подкрепа“ да инициира и активизира социалния диалог в областта на безопасността и здравето при работа на местно и регионално ниво. Ще бъде представено и изследване на КТ „Подкрепа“ за състоянието и функционирането на Областните и Общински съвети по условия на труд.
Събитието ще бъде открито от президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов, областния управител г-жа Пепа Витанова и кмета на Враца д-р Костадин Шахов. Участие ще вземат: членове на Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“, изпълнителния директор на ГИТ г-жа Румяна Михайлова, областни управители и представители от 12 областни администрации, кметовете на десетте общини от област Враца, представители на БСК, БТПП и ССИ, представители на регионални представителства на институции. Домакин на събитието е Основно информационно бюро „Достоен труд“ – Враца по проект „Подкрепа за Достоен труд“ с координатор и председател на СРС Подкрепа – Враца г-жа Десислава Димитрова. Инициативата за безопасност и здраве при работа на Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ ще бъде представена от ръководителя на Национална мрежа ИБДТ и конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ г-н Емил Димитров.
От 17.00 ч. представителите на КТ „Подкрепа“ в храм „Св. Николай“ (пл. „Хр. Ботев“) ще склонят глава пред паметта на загиналите при трудови злополуки и ще запалят свещ за здравето и блогополучието на българските работници.
Всяка година на 28 април се отбелязва Световният ден за безопасност и здраве при работа от международното синдикално движение, Международната организация на труда (МОТ) и др.
МОТ призовава към Световния ден за безопасност на труда да се присъединят държавните власти, работодателските и синдикални организации, които в рамките на своята дейност да проведат разяснително информационни кампании, посветени на предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните болести. МОТ призовава всички работници да помислят за безопасните условия на труд, да направят всичко възможно за тяхното подобряване и превенция срещу инцидентите и болестите на работното място не само на 28 април, но и през цялата година.

Дейността на Информационните бюра Достоен труд към КТ „Подкрепа“ са част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.