Всяка година в Европейския съюз в резултат на професионални заболявания и злополуки на работното място умират почти двеста хиляди души. Реалността дори е много по-тежка, защото работодателите масово не докладват случаите на злополуки при работа, а когато има смъртен случай при работа, то той вреди на цялото семейство на загиналия.

Затова, ЕКП призовава Европейския съюз – по-специално новия Европейски парламент, който ще бъде избран през май и новата Европейска комисия, която да бъде назначена след изборите да:

  • си поставят за цел „да се справят с рака, причинен от условията на труд“ и като първа стъпка за достигане на тази цел да определят задължителни гранични стойности на професионална експозиция за най-малко 50 вещества, причиняващи рак (досега само 24 такива вещества са одобрени от настоящия Европейски Парламент и Комисия);
  • разработят и приемат Директива за стреса на работното място, за да могат всички работодатели да приемат инициативи за идентифициране, предотвратяване и справяне със стреса;
  • разработят и приемат Директива за борба с мускулно-скелетните и ревматичните заболявания при работа;
  • да започнат дебат за предотвратяване на смъртните случаи и самоубийствата, свързани с работата, с цел предприема на нови мерки по време на мандата на новия Парламент и Комисията.

„Работата е за да си изкарваш прехраната, заяви  Естер Линч, конфедерален секретар на ЕКП – а не за да ти причинява смърт.  Затова, ЕС трябва да работи за намаляване на смъртните случаи, свързани с работата, и да приеме за своя официална цел елиминиране на раковите заболявания, причинени от условията на труд. Необходимо е също така до бъде прието такова законодателство на ЕС, което да задължи работодателите да предприемат действия за предотвратяване и справяне със стреса при работата, както и за предотвратяване на случаите справяне на отчаяние и самоубийства, причинени от стрес. ЕС трябва да действа също за намаляване на страданията на милиони работници, засегнати от мускулно-скелетни заболявания – като болки в гърба, колената, сухожилията, ставите, мускулите и костите. Относно смъртните случаи и самоубийствата, свързани с работата, ние знаем, че голяма част от смъртните случаи по пътищата са свързани с осъществяването на превози, като също така цифровата икономика води до увеличаване на броя на хора, доставящи стоки. Затова е необходимо тези нови платформи и работодатели да бъдат отговорни и да предприемат действия за защита на работниците си с цел да предотвратят смъртните случаи, свързани с изпълнение на поставени задачи. В допълнение – за случаите на самоубийствата, свързани с работа, според нас са необходими допълнителни проучвания и статистически данни, както и по-.активни действия за предотвратяването ми. „

28 април е денят, в който ние синдикатите си припомняме жертвите на трудови злополуки и още по-активно продължаваме борбата си за по-добри условия на труд, като притискаме взимащите решения и работодателите да работят с нас, за да намалим и ограничим трудовите злополуки и заболяванията на работното място.