Служителите, работещи в сферата на здравеопазването, са подложени на извънредно голямо напрежение от началото на пандемията. Тази кризисна ситуация допълнително влоши някои от най-тежките проблеми на заетостта в сферата на медицинските грижи, като нерегламентирано работно време с дълги часове на смените, липса на защитни средства, лоши условия на труд и ниско заплащане. Пандемията, също така показа, че работещите и като болногледачи, са незаменими. Затова е време да обърнем сериозно внимание на факта, че от десетилетия обществените инвестиции в тези дейности са недостатъчни. Ние призоваваме за повече инвестиции и за достойна заетост на работещите в сектора. Това ще доведе не само до спасяването на много хора, но и до подобрения в условията на работа на здравните работници и повишаване качеството на медицинските услуги.

На този ден ние призоваваме правителство да инвестира повече в медицински грижи и да осигури достойна заетост на работещите в този сектор, като:

  • Повиши средствата за универсално и качествено обществено здравеопазване и медицински грижи, включително и грижите за опазване на психичното здраве, грижите за деца, за образование в ранна детска възраст, грижите за възрастни хора и други социални услуги;
  • Да осигури достойно заплащане и достойни условия на труд, включително равно заплащане на труда, възможности за обучение, здравословни и безопасни условия на труд за всички работници, които са заети в сферата на медицинските и социални грижи;
  • Да гарантира справедливост и недискриминация при набирането, задържането и достъпа до възможности за обучение за работещите в секторите на здравеопазването и медицинските грижи;
  • Да гарантира, че правото на свободно сдружаване и на колективно договаряне ще бъде зачетено на всички работници в секторите на здравеопазването и медицинските грижи, както и ще бъде осигурено тяхното представителство в процеса на вземане на решения;
  • Ще осигури достъп за всички до общественото здравеопазване и медицински грижи, включително за бежанците и мигрантите.