На 7 октомври, Световният ден за достоен труд, синдикалното движение решително заявява: Време е за увеличение на заплатите!

Увеличение на доходите, което да облекчи огромния натиск върху работещите и техните домакинства, дължащ се на галопиращата инфлация, основно предизвикана от корпоративната алчност. Акционерите и работодателите упорито отказват да споделят печалбите с работниците, т.е. с онези, които произвеждат стоките и предоставят услугите, генериращи богатството им. Миналата година 722 корпорации са получили 1 трилион щатски долара печалби, докато реално заплатите на един милиард работници са намалели със 746 милиарда.

В допълнение, алчността достига до там, че компаниите се стремят по всякакъв начин да намалят и дори да избегнат плащането на корпоративни данъци – действие, което отслабва държавните бюджети и ограничава възможността за осигуряване на достойни нива на заплащане в обществения сектор. И при това, вместо да подкрепят работещите хора, управляващите политици и правителства застават на страната на корпоративните интереси.

На Световния ден за достоен труд синдикалните организации настояват за три спешни мерки, които да позволят на хората на наемния труд да живеят достойно:

  • Укрепване на колективното договаряне – работещите имат спешна нужда от увеличение на заплатите – подхранвани от корпоративната алчност, цените на ежедневните стоки и услуги скочиха до небето. Увеличените корпоративни печалби бяха преразпределени и получени от изпълнителни директори и акционери, а работниците бяха ощетени. В резултат на това, изплащането на дивиденти на акционерите нараства 13 пъти по-бързо от заплатите. В този случай – само колективното договаряне е инструментът, с който работниците могат да се защитят, да претендират и да получат справедлив дял от печалбите. Затова ние настояваме – националните правителства решително да насърчат социалния диалог и да подкрепят работещите в усилията им да се договарят с работодателите.
  •  Гарантиране на трудовите права на лицата, работещи чрез онлайн платформи – тези работещи често са изложени на множество професионални рискове, като същевременно не са защитени от трудовото законодателство. Това е така, защото на корпорациите, използващи дигитални платформи, е разрешено да използват своята иновативност като димна завеса и така да избягват отговорностите си като работодател. То този начин много работещи  – доставчици, таксиметрови шофьори, но също и болногледачи и домашни работници, ИТ работници и други работят без защита и без да упражняват своите права. По този начин, тези работещи систематично биват тласкани към фалшива самостоятелна заетост. Следователно, нашето второ искане е  тази практика да се промени и прекрати в спешен порядък!
  •  Приемане на законови разпоредби, осигуряващи заплащане на стажове на младите хора – те често биват експлоатирани като евтина и дори неплатена работна ръка, като съответно се оказват в капана на безкрайна несигурна работа и липса на достъп до равни и качествени възможности за интегриране на пазара на труда. За нас, всички работници, независимо от тяхната възраст, вид договор или сектор, в който работят, заслужават достойни условия на труд, адекватно заплащане и право да упражняват синдикалните си права. По тази причина нашето трето искане по повод Световния ден на достоен труд ние призоваваме за приемане на директива за забрана на неплатения стаж!

В тази трудна, кризисна обстановка, искането за повишаване на заплатите е най-важното синдикално искане – когато работодателите и правителствата потискат заплатите, е време за решителни действия за защита на трудовите права и достойния живот на работещите.  А това означава само едно:

Време е за увеличение на заплатите!