От разпространението на вируса COVID-19  се заразиха над 25 милиона души по света и това причини повече от 850 000 смъртни случая. Също така пандемията доведе до загуба на над 400 милиона работни места, като в допълнение стотици милиони семейства, заети в  неформална икономика, пострадаха тежко.

Затова спешно е необходим  Нов социален договор, който да гарантира, че глобалната икономика ще успее да се възстанови и да изгради необходимата устойчивост, с която да посрещне предизвикателствата, причинени от пандемията, от измененията в климата и от неравенствата.

Тази година, на 7 октомври за тринадесети път отбелязваме Световния Ден за достоен труд (WDDW). От 2008 година, на този ден милиони хора по света участват в събития за неговото отбелязване. И тази година, Световният ден за достоен труд, отново е ден за мобилизация: един ден, в който всички синдикати по света настояват за Достоен труд. Защото Достойният труд трябва да бъде в центъра на всички правителствени действия за възстановяване на икономическия растеж и за изграждане на нова глобална икономика, която да постави  хората на първо място.

Без съмнение, пораженията на пандемията върху здравето, заетостта, доходите и равенството между половете са утежнени поради факта, че световните проблеми вече бяха изключително тежки заради дълбоко опорочения модел на глобализация, който единствено води до задълбочаване на неравенствата и до несигурност за работещите. Новият социален договор е от първостепенно значение за определянето на пътя за възстановяване след пораженията, причинени от COVID-19, както и за изграждане на устойчива  икономика, осигуряваща просперитет за всички.

Тази година,  поради риска от разпространение на вируса, на много места по света физически събирания и събития за отбелязване на Световния ден за достоен труд няма да бъдат възможни. Но от началото на пандемията ние, синдикалните организации  от целия свят показахме, че при провеждането на нашите виртуални събития чудесно се справяме с новите  технологии и комуникираме изключително бързо и ефективно помежду си. Това ще бъде ключовият елемент при отбелязването на Световния ден за достоен труд през настоящата година.

Централната тема на МКП е „Нов социален договор за възстановяване и устойчивост“, като всяка синдикална организация може да включи свои допълнителни  теми и искания.

 

Повече информация и материали, включително инфографика и съобщенията за социалните медии може да намерите в уебсайта на МКП  на https://www.ituc-csi.org/wddw-2020-en