През настоящата година Световният ден за Достоен труд (СДДТ) ще бъде проведен на 7 октомври. Миналата година, на същия ден за първи път стотици хиляди хора на наемния труд се присъединиха към демонстрациите и манифестираха по улиците на целия свят – от Владивосток в Русия до Барбадос на Карибите.
СДДТ през 2009 г. ще се проведе в условията на разразилата се тежка финансова и икономическа криза, поради която милиони хора загубиха своите работни места, а други бяха принудени да заплащат неимоверно висока цена за алчността и желанието за бързи печалби на финансовите и икономически спекуланти.

На 7 октомври 2009 г. основното послание на СДДТ ще бъде обединяването на усилията за бързо излизане от рецесията и за възстановяване на световната икономика чрез поставяне на хората на наемния труд във фокуса на набелязваните мерки и на провежданите действия и политики.

Осигуряването на Достоен труд на гражданите от целия свят е ключовото решение за справяне с негативните последици от глобалната криза. Най-краткото определение за Достоен труд е работа, която да позволи на наетия работник да осигури достойно съществуване за себе си и за своето семейство. Това означава подкрепа за създаването на нови работни места, защита на основните права на работниците и най-вече – на правото им на свободно сдружаване и на провеждане на колективно трудово договаряне. Това означава твърдо да се противопоставим на дискриминацията, на детския и принудителен труд. Разбира се, това означава също да защитим лицата, които са без работа чрез адекватни социални мрежи и програми. И най-важното – посредством активен социален диалог между синдикати, работодатели и правителство да достигнем до решения, които да спомагат за подобряване живота на всички граждани. Тези решения трябва да зачитат водещата роля на синдикалните организации в отстояването на човешките права не само на хората на наемния труд, но и на всички граждани. Достоен труд и живот също означават да се борим за премахване на съществуващите огромни различия между богати и бедни, факт, който допринесе в значителна степен за настоящата глобална криза.

Нека се присъединим към апела на световното синдикално движение със своите инициативи и активно участие на 7 октомври 2009 г. – мобилизирани и единни да демонстрираме нашата твърда решимост за коренни промени в дневния ред на обществото и за поставяне на хората на наемния труд в центъра на мерките за преодоляване на световната криза и за ускорено възстановяване на икономиката!