Уважаеми колеги,
Настъпването на Международния ден на жената – 8 март е повод Международната конфедерация на профсъюзите да насочи вашето внимание към необходимостта от спешни действия за

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БЕЗНАКАЗАНОСТТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И МОМИЧЕТА

Това ще бъде и темата на 57-мата сесия на Комисията по статута на жените към ООН, която ще се проведе в Ню Йорк от 4 до 15 март.

Както вие добре знаете, на своето заседание през миналата година, Комисията на ООН се провали и за първи път в историята си не успя да достигне до общи изводи поради натиска, упражнен от консервативните правителства, които поставиха под съмнение самия фундамент на равенството между половете.

Ние не можем и няма да позволим това да се случи отново, не и по такъв важен въпрос като насилието. Ние от МКП ще настояваме тази година Комисията на ООН да изпрати ясно послание към всички правителства по отношение на отговорността им за елиминиране на насилието срещу жените и момичетата.

Повече информация по темата бихте могли да намерите на информационния уебсайт, който публикува специалния доклад относно насилието срещу жените по света: http://www.equaltimes.org/report/violence-against-women-the-global-fightback

Призоваваме вашата организация да предприеме действия и да проведе мероприятия в подкрепа на премахване на насилието срещу жени и момичета.

С уважение,
Шарън Бъроу
Генерален секретар на МКП