КТ „Подкрепа“ първа от социалните партньори доказа пред Министерски съвет, че е национално представителна организация. Делегация на КТ „Подкрепа”, начело с президента Димитър Манолов и с участието на членове на Изпълнителния съвет внесе нужната документация, която да потвърди националното представителство на Конфедерацията на труда „Подкрепа”, съгласно изискванията на закона.

Димитър Манолов коментира, че подготовката на документите, в които присъстват имената на 80 хиляди души при 50 хиляди, необходими по закон, е струвало много работа и човешки ресурси.

Предстои комисия от Министерски съвет да разгледа внесената документация, след което се очаква решение на Министерски съвет, с което всъщност се удостоверява правото на синдиката да участва в диалога в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).