Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ организира национално проучване, реализирано в 41 български града и включващо 5011 пълноправни участници в образователната система. С тази анкета Синдикатът цели да установи трите най-важни, според респондентите, национални образователни приоритети, като всеки е определял до три приоритета. Информацията от анкетата е официално представена пред МОН.
Като приоритет номер едно с 51,1% анкетираните учители и директори определиха: „Съхраняване на учителя от прекомерния стрес в професията чрез прекатегоризация на учителския труд или въвеждане на компенсаторни механизми.“ Разбираемо, последните две години работата в дистанционен режим, бързо сменящите се команди от министерство на здравеопазването, работа, далеч над установеното работно време и отвъд свойствените за учителя задължения, претовариха неимоверно българския учител и доказват на МОН, че към професията „учител“ няма изграден резилианс и национални образователни политики за съхранение и защита физическото и психическо  здраве на българския учител.
Синдикат „Образование“ беше инициатор на реализираната вече „Националната програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, а сега предлага да се увеличават компенсаторните механизми към българския учител.
Синдикатът е предложил ранното пенсиониране за учители и директори да става, без последните да губят допълнителната добавка от Учителския пенсионен фонд.
„Намаляване на административната тежест и освобождаване на учителя от несвойствени задължения“ получава 49,6% важност като приоритет номер две за образователната система.
По този приоритет социалните образователни партньори работят от години, като имаме първите постигнати резултати, но определянето на прекомерната административна тежест като топ приоритет доказва, че учители и директори не са усетили намаляване на бумащината.
„Въвеждане на оценки в начален етап и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум от учениците“ е третият топ приоритет, определен от участниците с 35%.
Бързата скорост и либералният стил на образователната система в начален етап нанасят непоправими щети на учениците с дефицити, които трудно преодоляват в прогимназия и гимназия.
На четвърто място респондентите класират „Намаляване броя на учениците в паралелки и групи“, което да повиши качеството на образованието. За този приоритет са гласували 29,5% от участниците.
Петият по важност приоритет с 24,4% е „Приоритетно финансиране на образователната система като постигане на средства за образование на минимум 6% от БВП.“
Като контрапункт на важните за системата приоритети, участниците педагогически специалисти определят важността на „Промяна на началото на учебната година“ като нищожна – само 0,8%  важност. Това е последният по важност приоритет от анкетата.
„Утвърждаване на национални критерии за качество на образованието и адекватно финансиране за тяхното реализиране“ е оценена с 9,3% важност, а „Стратегията за обхват и задържане на учениците в образователните институции е получила едва 2,2% важност от участниците.
Подреждането на приоритетите в градене и утвърждаване на национални политики е от решаващо значение за всеки български отрасъл, но за приоритетния за правителството сектор „Образование“ е от особена важност, затова ние от Синдикат „Образование“ винаги се стремим да имаме най-добрата експертиза за образователната система, като я предоставяме на социалните партньори и МОН.

 

Д-р Юлиян Петров председател на СО „Подкрепа“