Днес, 26 април 2023 г., Секция „Архиви“ на Национална федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ и Синдикат на архивистите към Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) към КНСБ проведоха протест под надслов „Достойно заплащане на труда на архивистите“.  Исканията на служителите са за:

  1. Увеличаване с не по-малко от 30% на работните заплати в структурите на държавните архиви.
  2. Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати четири пъти годишно и в размери, отговарящи за постигнатите резултати.
  3. Регулярно увеличаване на възнагражденията спрямо индивидуалните годишни оценки за служителите за постигнати резултати.
  4. Обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд.

„Това няма да е последният протест, готови сме по всички възможни начини да алармираме обществеността и управляващите за тази несправедливост. Днес сме тук, за да обърнем внимание на управлението, за мизерните заплати, за инфлацията, която не може да бъде компенсирана. Време е държавата да погледне към хората.“, заяви Кирил Бинев, председател на Национална Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа, по време на протеста.

Служителите при Държавна агенция „Архиви“ връчиха декларация с исканията си на доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавната агенция „Архиви“. Те заявиха, че ще са в протестна акция, докато те не бъдат изпълнени.

  • По официални данни за Държавна агенция „Архиви“ средната основна месечна заплата за експертни длъжности е 1379 лв. и средната основна месечна заплата за длъжности по трудово правоотношение – 1245 лв. За сравнение, размерът на среднара заплата в обществения сектор към декември 2022 г. възлиза на 2015 лв. Цитираните нива на средната заплата за Държавна агенция „Архиви“ са общи за София и страната и далеч не са здействителната средна основна месечна заплата за териториалните поделения на ДА „Архиви;
  • Увеличението на заплатите в Държавна агенция „Архиви“ през 2022 г. е било в размер на 18,9% при средно 26,1 % за обществения сектор;
  • През цялата 2022 г. служителите на Държавна агенция „Архиви“ не са получавали допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, а през предходните 2020 г. и 2021 г. е изплатено само по едно и то в минимален размер;
  • През 2023 г. служителите на Държавна агенция „Архиви“ не са получили увеличение на заплатите си на база на индивидуалните годишни оценки на служителите за постигнати резултати.
  • В проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. не е предвидено увеличение на Фонд „Работна заплата“ на Държавна агенция „Архиви“.

Участие в протеста взеха служители на Държавна агенция „Архиви“ – синдикални членове на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ, както и нечленуващи в синдикални организации архивисти и подкрепящи ги колеги от други държавни агенции.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */