ДО
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, УЧАСТВАЩИ В ИЗБОРИТЕ ЗА 48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

 

След задълбочено обсъждане на социално-икономическата и политическата ситуация, в която се намира България, Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“  констатира:

  1. Макар да са налице конкретни причини за задълбочаващата се икономическа, енергийна и социална криза и вихреща се инфлация, каквато страната ни не е виждала от близо четвърт век, част от причините за настоящата ситуация се коренят в дългогодишно провежданата цялостна социално-икономическа политика. Изправени сме пред опасност от затваряне на производства, нарастване на безработицата, а хората очакват приближаващата се зима със засилваща се тревога.
  2. Намираме се на кръстопът, който категорично налага ревизия на голяма част от проведените през последните десетилетия „реформи“. Необичайната и невиждана до момента криза в Европа принуди дори президента на Европейската комисия да настоява за мерки, които по същество отменят всевластието на пазара. А на кланящите са на този фетиш ще обърнем внимание, че пазарът не е природна даденост. Икономическите правила се определят от хората, те не са зададени като четирите годишни времена и следва да бъдат променени, ако не работят в интерес на мнозинството. В тази връзка КТ „Подкрепа“ настоява за няколко ключови промени, които ще осигурят нормалното функциониране на нашето общество.
  • Преди 20 години здравеопазването у нас се превърна в „услуга“. Болните станаха „клиенти“. А от лечебните заведения се очаква да формират печалби, за да съществуват. Шепа богопомазани медицински специалисти получават каймака от т.нар. клинични пътеки, останалите работят на няколко места, за да покриват жизнените потребности на себе си и на семействата си.
  • Образованието също се превърна в “услуга”. На учениците не се гледа като на бъдещето на България, а като на поголовие, което носи приходи на училищата. Не липсата на критерии за качество, а делегираните бюджети предопределят неглижирането на знанията на децата.

КТ „Подкрепа“ смята, че тези два ключови сектора следва да функционират на разходно-покривен принцип. При счетоводния баланс в публичния сектор важна е не печалбата, а благоденствието на българските граждани.

  • Отпадането на задължението за лицата без доход да правят здравноосигурителни вноски е едно от належащите условия за общодостъпно здравеопазване, което гарантира здравето на нацията. Справедливостта предполага също здравно-осигурителни вноски да се плащат не само от трудовите, но и от всички останали доходи.
  • Делегираните бюджети в образованието следва да бъдат усъвършенствани в посока целево финансиране на училищата, съобразно техните обективни нужди, до достигане на 6% от БВП. В допълнение, тази промяна ще даде ясна картина за посещаемостта на учебните часове. Работещите в системата на образованието трябва да бъдат защитени от външни вмешателства, вкл. от токсични „неправителствени“ организации. Достойнството на учителя и авторитетът на образователните институции следва да бъдат неизменен приоритет във всички управленски начинания.

3. В средата на 2021 г. либерализацията на енергетиката за юридическите лица беше приложена безусловно под натиска на европейските регламенти. Не само компании, но и общини, детски градини, болници, обществени организации, вкл. синдикати бяха принудени да „избират“ доставчик на електроенергия. А цените на борсата се увеличиха главоломно. Ние от КТ „Подкрепа“ многократно предупреждавахме за този резултат, тъй като отварянето на българския енергиен пазар към по-скъпия европейски ни излага на всички пазарни флуктуации и може само да увеличи цените. Съвсем скоро същото ще сполети и домакинствата, които понастоящем са защитени от регулирани цени.

КТ „Подкрепа“ настоява за генерални реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост, които да предотвратят опасността българските граждани да бъдат лишени от достатъчно и достъпно електричество. На първо място, категорично настояваме да отпадне ангажиментът за намаляване на въглеродните емисии от производството на електроенергия с 40%, вземайки изходните нива от 2019 г.

КТ „Подкрепа“ настоява либерализацията на енергийния пазар да бъде отменена, вкл. планираното от началото на 2023 г. преминаване на домакинствата към свободен пазар. Да бъдат гарантирани количества електроенергия на регулирани цени за българския пазар – юридически и физически лица, и само остатъкът да се търгува на борсата, където от него имат възможност да купуват и чужди компании. Да, това противоречи на правилата, наложени от Европейския съюз. Но когато правилата са нехуманни, следва да се нагодят спрямо нуждите на хората, а не обратното.

4. Ние разбираме нуждата от предприемане на мерки за опазване на околната среда. Земята е нашият единствен дом. Живот в космоса или в луксозни бункери е опция само за свръхбогатия 1% от “златния милиард”. От друга страна, мерките следва да са съобразени с физиологичните нужди на хората, а към момента това не е така. Освен всичко останало, Зелената сделка на ЕС ни принуждава да затваряме енергийни мощности, за които не съществува реална алтернатива. А без електроенергия на достъпна цена рухват всички системи, ще затворят предприятия, ще се увеличат безработицата и бедността. ЕС не ни предлага сделка, а ултиматум, чието изпълнение е самоубийствено за нашата икономика. Призоваваме българските управляващи да кажат твърдо „НЕ“ на безумни решения, които ще имат тежки икономически и социални последици за страната ни! Зелената политика трябва на първо място да се погрижи за човека, в противен случай в нея няма нищо хуманно.

5. Основа за функциониране на съвременните общества са данъчно-осигурителните системи. КТ „Подкрепа“ от години настоява за ре-реформиране на данъците, приходите от които предопределят преразпределителната роля на държавата. На първо място, сега и веднага трябва да се върне прилагането на необлагаем минимум. Той следва да важи за всички доходи. Необлагаемият минимум трябва да гарантира оцеляването на работещите, но е от жизнена важност за работещите бедни. По-високите доходи пък да бъдат облагани по-сериозно. Това ще запази и увеличи приходите в държавния бюджет.

На второ място, следва размерът на максималния осигурителен доход да стане поне 10 пъти минималната работна заплата. Само поради прилагането на таван на осигуровките, данъчно-осигурителната ни система е регресивна – т.е. по-заможните внасят относително по-малко средства от работещите бедни. Това е в основата на огромното неравенство, което се шири в България и ни поставя в групите на държавите от Третия свят! Не на последно място, осигурителната система не може да бъде пазар. Осигуряването в частни пенсионни дружества следва да е доброволно, не задължително.

6. Правото на труд и достойно заплащане е основно човешко право. В България обаче то до голяма степен не е реално приложимо. Основният начин за защита на възнагражденията и условията на труд е сключването на колективен трудов договор. Вече традиционното антисиндикално поведение в частния сектор и подкрепата за него от правителствени среди води до изключително ниско покритие с КТД – едва 15% от българските работещи са обхванати от колективни трудови договори. За сравнение, европейската цел е поне 80% покритие. По закон работодателят е длъжен да започне преговори за сключване на КТД, но нищо не му пречи да възпрепятства процеса с години и го прави. Затова КТ „Подкрепа“ настоява договарянето на работното място да бъде насърчено, като достъп до участие в обществени поръчки следва да имат само компании, в които работодателят е сключил колективен трудов договор с работниците и служителите си.

Когато социалният диалог бъде възпрепятстван, единствената възможност за работника е да стачкува. В България обаче правилата за организиране на стачка са изключително рестриктивни. Необходимо е преминаване през много процедурни етапи, включително съгласие на над 50% от служителите в компанията. В случай че тези правила не са спазени стриктно, стачкуващите работници са заплашени от съд.

И тъй като държавата до голяма степен е абдикирала от възможностите да създава по-добри условия на труд и да генерира по-високо заплащане, нека поне остави на работещите възможността да си извоюват дължимото им. Всяка политическа опозиция се обръща към синдикатите с настояване да бъде подкрепена с работнически стачки, което е невъзможно. Но в момента, в който същите дойдат на власт, веднага забравят, че провеждането на стачки е възможно само и единствено, ако се промени законът. КТ „Подкрепа“ нe приема това двойнствено поведение на политическите партии и настоява следващото управление да приеме Закон за стачките, който дава реална възможност на трудещите се да се защитават. В противен случай не са изключени стихийни стачки и протести с всички произтичащи последствия на фона на задълбочаващата се криза.

Европа и България се намират в преломен момент. Без съмнение ще бъде направен опит цялата цената на кризата да бъде прехвърлена върху гърба на работещите хора, въпреки, че ние – техните представители, многократно сме предупреждавали за ефектите, до които описаната политика води.

Конкретно България навлезе в кризата трайно на дъното в ЕС по доходи, трудови възнаграждения и на първо място по неравенство в обществото. Емиграцията, и особено трудовата, остават на високи нива и подкопават бъдещето на нацията. Намираме се и пред поредни избори, но повечето политици и основни политически сили продължават да не виждат “слона” в стаята. Те предпочитат да търсят проблема в недостатъчно добре функциониращата „демократична“ и „правова държава“, заобикаляйки доказания факт, че работещи демокрации и правови държави са социалните държави. Именно такива държави гарантират относителна хомогенност на обществата и ги предпазват от крайно опазаряване на всички отношения, включително на волеизлиянието на гражданите.

Днес искаме от нашите и европейски политици работещи решения срещу задълбочаването на кризата, за защита на работещите хора и по-слабите в обществото. Нямаме никакво намерение да плащаме за чужди грешки, мании, фобии, както и за нечии политически, идеологически и геополитически обсесии!

Не и на наш гръб!

 

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ:

 ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
 ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“