Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Уважаеми дами и господа народни представители, политици и министри,

Отново ставаме свидетели на все по крайни коментари и решения относно преждевременното затваряне и умишленото фалиране на комплекс „Марица изток“ и останалите въглищни централи  в България. В същото време сме свидетели как Европейски държави купуват ел.енергия от съседни държави, които не са членове на ЕС и не плащат въглеродни емисии и забележете, ползват въглища от България и Гърция.

Ставаме свидетели и на факта, че поради ограниченията и репресията на Зелената сделка и въглеродния данък, рязко се влоши икономическото състояние на конкурентоспособни силни държави като Германия и Франция.

Дълго отлаганите мерки в областта на енергетиката от страна на българските правителства и наслагваните с години нерешени проблеми на рефлектират в днешни дни като ни принуждават да се  вземат решения, които ще доведат до загубата на 18 000 пряко заети и още 80 000 непряко заети в сферата на българската въглищна енергетика и ще разрушат енергийната система на България, която освен всичко и едва се крепи, поради прекомерната инсталация на ФЕЦ.

Правителството от началото на тази година НЕ направи абсолютно нищо за изпълнение на решенията на НС за осигуряване ритмична работа на въглищните централи  и не изпълни нито една точка от Споразумението със синдикатите от 03.10.2023 г. Едновременно с това не се предлагат никакви нови работни места в регион Стара Загора, Кюстендил и Перник и никакви конкретни решения за запазване на електроенергийното ни производство и енергийната обезпеченост на българската индустрия.

Уважаеми дами и господа,

Ние, работещите в мините и централите на комплекс „Марица изток“, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Брикел, Топлофикация Перник и другите ТЕЦ, категорично не сме съгласни с воденето на подобна политика на полуистини неяснота относно бъдещето на въгледобивната промишленост. Твърдо сме решени да отстояваме докрай исканията си с всички сили и средства като протести, митинги, блокиране на пътища и граници, граждански неподчинения и спиране на производството в пикови за енергийната ни система моменти.

Имайки предвид горното, ние настояваме:

  1. Да отпаднат всички сценарии за окончателно затваряне до 2030 г. на мощности за въгледобивно електропроизводство, което е в явно противоречие с решението на НС за запазване на въглищната енергетика до 2038 г.
  2. Да се гарантира национално финансиране за функциониране на Мини Марица Изток, за да се избегне огромният риск от екологична катастрофа в регион Раднево, Гълъбово и околностите.
  3. Да се гарантира работата на базовите въглищни централи като основен елемент от критичната инфраструктура и националната енергийна сигурност. До либерализацията на ел. енергията на битовите потребители, в микса да участват и операторите на горивни инсталации, които работят в условията на пазарна икономика.
  4. Да се изготви незабавно общ устройствен план на комплекс Марица изток като гаранция, че комплексът ще бъде запазен в неговата цялост.
  5. Да се набележат мерки за контрол при изграждането на нови ВЕИ мощности, за да се избегнат проблемите с балансирането на електроенергийната система, на които вече сме свидетели.
  6. Окончателните варианти на Енергийната стратегия  на Р България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и Интегриран план енергетика и климат да се приемат само след съгласуване със синдикатите.
  7. НС да вземе решение за отлагане на срока на либерализация на пазара на ел.енергия за битовите потребители от януари 2026 г. с поне три години до постигане на средноевропейски нива на домакинствата в положение на енергийна бедност.
  8. Спешно да бъде разработена национална програма за компенсиране на работещите и служителите, засегнати от намаляването на добива на въглища производството и производството на електроенергия от въглища, както и осигуряване на алтернативна заетост.
  9. Да се подпише с национално представените синдикати Национално споразумение за справедлив преход най-късно до 15 май 2025 г.

Вече 160 работници от въглищна централа загубиха своята работа без сигурност за намиране на ново достойно работно място със същите или по-добри условия на труд. Преходът в България вече не е справедлив! Настояваме управляващите за национално отговорни решения в интерес на енергийния сектор и хората работещи в него!