На 20 юни 2023 г. в Българската търговско-промишлена палата се проведе Семинар за социален диалог, реализиран в рамките на проект SOLID – “SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges“. Целта на проекта е да развитие политиките и практиките на социалния диалог в България и да подобри сътрудничеството между работодатели и синдикати чрез укрепване на доверието между тях.  Събитието бе открито от председателя на БТПП Цветан Симеонови мениджър, а встъпителни изказвания направиха президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и д-р Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика.

Моята оценка е, че социалният диалог в България е един от най-добрите в рамките на Европа най-малкото, разбира се, заради усилията, които бяха полагани през годините и резултатите, които постигнахме. Социалният диалог е динамика, той никога не може да спре на някакво място дотолкова, доколкото обществата се развиват, отношенията между работници и работодатели също не са статични. Социалният диалог е този, който трябва да управлява този тип отношения.„, заяви Димитър Манолов по време на откриването на семинара.

Димитър Манолов добави, че очаква от новия министър на труда и социалната политика да бъдат проведени срещи с организациите на социалните партньори. „Времената, в които на вас се налага да упражнявате функциите на министър на труда и социалната политика са едно ново предизвикателството, каквото като че ли досега не сме виждали. Резултатът ще бъде такъв, какъвто го постигнем заедно. Мога да ви уверя, че Конфедерацията на труда „Подкрепа“ ще бъде коректен социален партньор, тъй като за нас е важно да постигнем необходимите резултати в тези трудни времена. „, допълни още Манолов.

„Искам да ви уверя, че министерството на труда и социалната политика, под мое лидерство, предприема наистина последователни действия за разширяване възможностите за насърчаване и надграждане на социалния диалог и колективното трудово договаряне, с цел да осигурим по-достойни и справедливи условия на труд на българските граждани и цялостното повишаване на стандарта на живот в България. Ще надграждам всички добри практики в социалния диалог до този момент и съм готова за иновации и подобрения с ваша подкрепа. Като представител на изпълнителната власт отговорно бих искала да заявя и обявя, че високо ценя широката професионална експертиза на социалните партньори и ще разчитам на ползотворно сътрудничество с представителните организации на работодателите и синдикатите. Свърсем скоро ще можем и лично да обсъдим кои са най-спешните теми и кои са най-спешните решения, която трябва да вземем, за да можем да помогнем за просперитета на нашето общество.“, заяви д-р Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика.

На Семинара за социален диалог презентира Хенрих Мюнте, Конфедерация на работорателите в Норвегия – „Социалният диалог в условията на криза“. Кирил Бинев, главен експерт в КТ „Подкрепа“ представи Проучване на добри практики от България в социалния диалог, свързано с въвеждане на мерки във времена на пандемия.