Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че през периода от месец септември 2011 до месец октомври 2012 КТПодкрепа успешно участва като партньор в изпълнението на Европейски проект Синдикалните представители – зелени делегати на работното място за изпълнение на целите, поставени със стратегия Европа 2020 .

В изпълнението на Проекта се включиха седем синдикални организации от Франция, Белгия, Германия, Гърция и Великобритания, с водеща организация Италианската CISL Тоскана, като ние бяхме единствения синдикат от България.

В рамките на Проекта, експертите на КТПодкрепа представиха:
– Националните цели на страната ни в изпълнение на Стратегия Европа 2020 за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж
– Възможностите, на синдикалните организации чрез механизмите на социалния диалог до подпомогнат прехода към зелена икономика и към нови, модерни и устойчиви работни места
– Мястото и ролята на синдикалното обучения при трансформацията на икономиката
– Обективната необходимост ЕРС да се ползват и превърнат в средство за пропагандиране и провеждане на зелени инициативи в рамките на КСО
– Ролята на активната гражданска позиция за одобряване прилагането на принципите на устойчивото развитие и екологично равновесие.

В рамките на Проекта беше разработен НАРЪЧНИК ЗА ПОВЕЧЕЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА в полза на синдикални представители и активисти на италиански език, съкратен и адаптиран вариант на който ние представяме на Вашето внимание.