На 24 януари 2013 г. /четвъртък/ от 14.00 ч., в Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“- гр. Плевен /кв. Сторгозия/, Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще проведе ежегодно обучение на работното място на Комитета по условия на труд в училището, по направление „Безопасност и здраве при работа“ по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“.
Паралелно ще се проведе същото обучение и на Комитета по условия на труд в професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“.
Обучението се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.