Предложените от Европейската Комисия пет нови гранични стойности за професионална експозиция ще осигурят спасяване на много човешки живота, но в спешен порядък е необходимо още да бъде приета една по-амбициозна стратегия за борба с професионалните ракови заболявания в ЕС.

В този смисъл, ЕКП приветства предложението на Европейската комисия да въведе просрочените повече от десетилетие  пет *нови задължителни гранични стойности на професионална експозиция (ГСПЕ) на канцерогенни вещества.

По този повод Конфедералният секретар на ЕКП, г-жа Esther Lynch заяви: „Актуалните граници на професионална експозиция са изчислени на база на много стари доказателства, понякога датиращи отпреди 40 години, и като се има предвид големия брой на свързаните с работа смъртни случаи от рак, то е ясно, че тези граници не успяват да допринесат за  спасяването и опазването на  човешкия живот.“

Синдикалните организации отдавна ясно посочват необходимостта от приемане на нови граници за професионална експозиция. Ракът е водещата причина за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС, а това означава, че Комисията трябва да предприеме по-нататъшни действия . Комисар Thyssen обеща да предложи 25 ГСПЕ през 2016 г. и така те да  достигнат общо 50 ГСПЕ /до 2020 – съгласно Директивата за канцерогенните вещества /С 13 ГСПЕ добавени през май 2016 г. и с петте от настоящото предложение, ние сме далеч от целта от 25.

От предложението, представено сега липсват важни канцерогени, като например дизеловите изпарения (на които са изложени повече от 3 милиона работници ЕС) и токсичните за репродукцията вещества, които все още са изключени от приложното поле на Директивата. Споразумението за фризьорите, сключено между социалните партньори също отсъства от предложенията, което  е обезпокоителен факт.

Способността на Европейския съюз  ефективно да опазва здравето и безопасността на работещите е лакмус за неговите възможности да отговори адекватно на нуждите на работещите хора. Комисията може и трябва да се приеме по-амбициозна стратегия за премахване на професионалните ракови заболявания. Мащабът на проблема показва, че са необходими по-големи и по-бързи стъпки. ЕС трябва да приеме план за действие за предотвратяване на професионалните ракови заболявания и да го интегрира в предстоящия за приемане Европейски стълб за социални права

Като част от прегледа на законодателството по БЗР, Комисията ще публикува практическо ръководство за работодателите. Ние  -синдикатите внимателно ще разгледаме това ръководството и най-вече по отношение на малките и средните предприятия (МСП), за да се уверим, че то не въвежда никакво намаляване на изискванията за превенция в тях.

В отговор на предложението на ЕК, г-жа Lynch коментира: „Ако даден химичен процес или практика са опасни за работниците в една  голяма фирма, то те са опасни и за работещите в малки фирми. Това, от което по-малките предприятия се нуждаят е повече помощ и съвети за това как да спазят изискванията не дали да ги спазват изобщо. ЕС трябва да отново да се насочи към насърчаване на качеството при работа и това означава – безопасни и здравословни работни места, независимо от размера на фирмата. Въпреки че Комисията твърди, че с новото си предложение е регулирала ГСПЕ за  7 канцерогенни вещества, но само на 5 от тях са предложени за включване в приложение III. Комплексни смеси PAH са предложени за включване в приложение III само с изискване, когато са прилагани върху кожата. Отпадъчните   моторни масла са предложени за включване в приложение I, а те  трябва да бъдат в приложното поле на Директивата.“

 

ЕКП призовава до 2020 да бъдат приети ГСПЕ за най-малко 50 приоритетни канцерогенни вещества. Списъкът на ЕКП за приоритетните канцерогенни вещества може да  намерите на:

https://www.etui.org/Publications2/Reports/Carcinogens-that-should-be-subject-да-свързващ ограничения върху работниците-експозиция