Анализирайки резултатите от изготвеното по поръчка на Европейския парламент /ЕП/ проучване Евробарометър за есента на 2023 г., Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ предупреждава, че повторно въвеждане на строги икономии би спряло действията на ЕС за удовлетворяване на основните приоритети на гражданите на ЕС.

Резултатите от проучването, представени само шест месеца преди изборите за ЕП, показват че европейските граждани оценяват положително членството в ЕС:

  • 72% от анкетираните считат, че тяхната страната е спечелила от членството в ЕС;
  • 70% трърдят, че действията на ЕС оказват въздействие върху ежедневието им;
  • Повече от половината от отговорилите проявяват интерес към предстоящите избори за членове на ЕП, които ще се проведат на 6-9 юни 2024 г.
  • Приоритетни политиките според гражданите на ЕС политики следва да са: борба с бедността (36%), инвестиции в обществено здравеопазване (34%), борба с измененията на климата (29%) и подкрепа за икономиката (29%).

Проучването на Европейския парламент показва, че работещите хора и гражданите на ЕС искат техните политици да съсредоточат усилията си върху осигуряването на по-висок жизнен стандарт, по-добри обществени услуги и по-зелена планета.

Същевременно, Европейската комисия предложи нови правила за управление на дълговете и дефицита, според които страни членки с дефицит над 3% от БВП, да намалят бюджетния си дефицит с минимум 0,5% от БВП. Подобно предложение предизвика сериозни опасения за устойчивостта на работните места, защото то на практика означава, че през следващата година 14 държави-членки на ЕС ще трябва да намалят своите бюджетни разходи с минимум 45 милиарда евро. или с тази сума да увеличат данъците. Подобно връщане към режима на строги икономии, означава че на европейско ниво държавните бюджети ще бъдат намалени със сума, равна на заплатите на един милион  медицинските сестри и милион и половина учители. При подобно намаляване на бюджетите е вероятно да има съкращения на заети в здравеопазването, образованието и обществените услуги.

Тези предложения за повторно въвеждане на строги икономии в момента се разглеждат от Европейския съвет. Тяхното приемане би направили невъзможно Европа да действа спрямо приоритетите на гражданите и вместо това би довело до повече бедност. По тази причина работещите и техните синдикални организации от цяла Европа решително отхвърлят предлаганите строги икономии 2.0. и само след няколко дни, на 12 декември, в Брюксел ще бъде проведена масова демонстрация. Целта на тази проява на европейското синдикално движение е да се даде ясен сигнал, че плановете Европа да бъде вкарана в нов период на строги икономии са неприемливи за работещите хора.

Лидерите на ЕС трябва да се вслушат в посланието, идващо силно и ясно първо от вече анкетираните от Евробаромепър 26 000 души, и второ от хилядите, които ще излязат на протестната демонстрация в Брюксел следващата седмица и незабавно да оттеглят плановете за строги икономии 2.0.

Политиците и лидерите на ЕС могат да успеят само тогава, когато работят за изпълнение на вече посочените от гражданите на ЕС приоритети!