КОВИД-19 допълнително задълбочи проблемите в сектора на социалните услуги и здравните грижи.

От началото на пандемията стотици хиляди в Европа напуснаха сектора, показва доклад, публикуван на 27 октомври 2021 г. от Европейската федерация на работещите в обществените услуги /EPSU/.

Основните проблеми по време на пандемията КОВИД-19, според наблюденията на EPSU, са:

  1. Европа не беше добре подготвена да се справи с епидемиологичната ситуация – в повечето страни социалните услуги и здравните грижи бяха, и остават пренебрегвана и не добре финансирана сфера. Необходимо е в спешен порядък да се гарантира адекватно финансиране на сектора, реформиране на моделите за финансиране и интегриране във вече съществуващата система на общественото здравеопазване.
  2. Домовете за възрастни хора са високорискова средапреди появата на ваксините, тези места бяха особено уязвими и случаите на масово заразяване в тях бяха изключително чести. Същевременно пренаселените домове позволиха на вируса да се разпространи както между ползвателите на услугите, така и между персонала, който ги обслужваше. За нас, това състояние е пряк резултат от провежданите от десетилетия политики на мерки за строги икономии и неспособност да се предприемат действия за осигуряване на устойчивост в сектора на социалните услуги и здравните грижи.
  3. Заетите в сферата на медицинските и социални услуги работеха при изключително тежки условия – интензивността на дейностите се увеличи многократно, в много от случаите личните предпазни средства бяха недостатъчни.
  4. Секторът на социалните услуги и здравните грижи страда от постоянна липса на кадри, факт, който беше задълбочен от пандемията. От началото на пандемията в Европа от сектора са напуснали 421 000 социални и здравни работници. Същевременно, заетостта в сектора остава силно разделена по полов признак – 80% от работната сила в ЕС са жени, като тяхното заплащане е под средното за работната сила във всички страни в Европа. Много от тези жени наближават възрастта за пенсиониране, което ще направи набирането на по-млади работници особено наложително. Затова е необходимо значително увеличение на заплащането и подобряване на условията на труд, за да се запазят съществуващите работници и да се привлекат нови в сектора.
  5. Много частни инвестиционни фондове се възползваха от пандемията и инвестираха в домове за възрастни хора – това са основно инвеститори от сектора на недвижимите имоти, за тях това се превърна в един доходоносен бизнес. Тази практика трябва да бъде променена и да бъдат предприети реформи, които премахват тези порочни практики, които целят само извличане на печалби от тези грижи за сметка на работниците, получателите на грижи и техните семейства.

Синдикалните препоръки на EPSU за решително преодоляване на тази трудна ситуация са:

  1. Значително увеличаване на публичното финансиране в сферата за медицински, социални и здравни грижи. За нас това е една инвестиция в здравеопазването и благосъстоянието на общността, а не правителствени разходи – мерките за икономии трябва да бъдат прекратени!
  2. Необходимо е да бъде подобрен мониторингът чрез създаване на единна система за наблюдение на сектора. За тази цел дългосрочните грижи трябва да бъдат включени в така наречените стрес тестове, посочени в Регламента на ЕС за значителните трансгранични заплахи.
  3. Въвеждане на интегриран подход към социалните услуги и здравните грижи: фокусът трябва да бъде поставен върху качеството на услугите и върху това те да бъдат предоставяни през целия живот. Специално внимание трябва да се обърне на грижите за децата, както и за хората с увреждания, уязвимите и възрастните.

Днес, в Световния ден на здравните грижи – 29 октомври, EPSU организират акция за повишаване на осведомеността на своите искания пред сградата на Европейската комисия.