Международна конференция „Приоритети на Европейския социален диалог – готови за Изкуствения Интелект: светът на труда и настъпващите радикални промени“

When

23/11/2023 - 24/11/2023    
15:00 - 19:00

На 23 ноември 2023 г. от 15.00 ч. в зала „София Гранд“ на х-л „Маринела“ ще проведе тридневна международна конференция „Приоритети на Европейския социален диалог – готови за Изкуствения Интелект: светът на труда и настъпващите радикални промени“. Конференцията се провежда в рамките на годишната Генерална асамблея на Европейския работнически център /EZA/, на която КТ „Подкрепа“ е домакин.

Своите официални приветствия и ключови послания към участниците и гостите на форума ще поднесат: Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, Люк Ван ден Бранде, президент на EZA, Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика, Йорг Тагер, ръководител на отдел „Социален диалог“, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейска комисия.

Видео обръщение ще направи вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел.

Работната програма ще продължи с тематични презентации от водещи лектори по теми, свързани с Изкуствения Интелект и неговото отражение върху света на труда:

23 ноември 2023 г., 17.00 ч. /Панел I/:

  • Какво представлява Изкуственият Интелект и къде се прилага в момента? В кои области ще се среща в бъдеще? – проф. д-р Димитър Велев, УНСС;
  • Изкуственият Интелект и неговото въздействие върху работното място днес и утре – Ивайло Калфин, изпълнителен директор EUROFOUND.

24 ноември 2024 г., 9.00 ч. /Панел II/:

  • Етични, теологични и антропологични въпроси, свързани с въздействието на Изкуственият Интелект – Жозеф Тувенел, вицепрезидент на EZA, президент на Френската конфедерация на християнските трудещи се – Париж (CFTC);
  • Изкуственият Интелект на работното място I част: Преглед на правото на личен живот и колективните права в цифровата ера – д-р Симон Таес, доктор по право, Факултет по трудово право, Католически университет – Льовен;
  • Изкуственият Интелект на работното място II част: законност, прозрачност, дискриминация и статут на работниците – проф. д-р Кристина Хисл, преподавател по трудово право, Институт по трудово право, Католически университет – Льовен;

24 ноември 2024 г., 11.00 ч. /Панел III/:

  • Трансформации, предизвикани от Изкуствения Интелект: Промени в заетостта и уменията на пазара на труда – Андрю Грийн, специалист по икономика на пазара на труда, ОИСР;
  • Директивата за работа през платформи – Денис Ратке, Комисия по заетост и социални въпроси, Европейски парламент (ЕНП);
  • Изкуственият Интелект – възможност за подобряване на здравето и безопасността на работниците и тяхната удовлетвореност от работата – д-р Йоанис Анифантис, ръководител на проект, Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA);

24 ноември 2024 г., 14.00 ч. /Панел IV/:

  • Международни и европейски разпоредби относно Изкуствения интелект. Европейският законодателен акт за ИИ – Аксел Фос, Комисия по правни въпроси, Европейски парламент (ЕНП);
  • Изкуственият Интелект, колективни договори и участие на работниците – какво очакват членовете на синдикатите във връзка с промените в света на труда? – проф. дсн Васил Киров, Институт по философия и социология, БАН.

В рамките на работната програма /24 ноември 2023 г., 16.00 ч., Панел V/ ще се обсъди и социалният диалог в ерата на Изкуствения Интелект.

За участие във форума са регистрирани над 100 делегати.

Европейският работнически център /EZA/ е официален партньор на Европейската комисия, работещ под егидата на ЕНП и обединяващ близо 80 синдикати, центрове, институти, НПО, изповядващи социално-християнски ценности от 30 европейски страни. КТ “Подкрепа“ е единственият пълноправен член на EZA от България още от 2010 г.

ПРОГРАМА