Хиляди работещи от цяла Европа излизат днес на шествие пред европейските институции в Брюксел в знак на протест срещу плановете за започване на програма за строги икономии 2.0 от следващата година.

Демонстрацията, свикана от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), е част от по-широка кампания за „справедлива сделка за работещите хора“ и идва, докато министри и евродепутати преговарят за реформа на правилата за икономическо управление на ЕС.

Съгласно настоящото проектопредложение 14 държави членки ще бъдат принудени да съкратят 45 млрд. евро от бюджетите си само през следващата година, според изчисленията на ЕКП, базирани на данни на Европейската комисия.

Изисквано минимално годишно съкращение (евро) Брой медицински сестри, които могат да бъдат финансирани Брой учители, които могат да бъдат финансирани
Белгия  2,7 млрд. 37,888 82,500
Чехия  1,3 млрд. 54,511 89,597
Естония 180 млн. 8,909 11,464
Испания   6,6 млрд. 166,254 неприложимо
Франция  13,2 млрд. 371,888 492,327
Италия   9,5 млрд. 326,652 392,878
Латвия 195 млн. 14,413 20,602
Унгария 851 млн. 59,312 115,220
Полша  3,2 млрд. 180,067 405,672
Словения 294 млн. 9,100 14,913
Словакия 548 млн. 31,106 49,932
България 423 млн. неприложимо неприложимо
Румъния   1,4 млрд. неприложимо неприложимо
Малта 84 млн. неприложимо неприложимо

Реформата идва, след като предишните правила бяха спрени през 2020 г., чрез активирането на общата клауза за освобождаване от Пакта за стабилност и растеж на ЕС, с цел справяне с икономическите последици от пандемията.

Новите правила трябва да влязат в сила на 1 януари, но досега няма споразумение какви да бъдат те. Съгласно настоящото предложение, страните членки с дефицит над 3% от БВП ще трябва да намаляват бюджетния си дефицит с минимум 0,5% от БВП всяка година.

Това би довело до по-малко работни места, по-ниски заплати, повече напрежение в обществените услуги и би оставило повечето държави – членки на ЕС – неспособни да направят инвестициите, необходими за постигане на собствените социални и климатични цели на Съюза.

Ново изследване относно политическата цена на строгите икономии, също показва, че крайната десница е основният бенефициент на типа фискална политика, която се предлага.

Европейската конфедерация на профсъюзите и нейните филиали ще използват демонстрацията, за да призоват за:

  • Правила за икономическо управление, които поставят благосъстоянието на хората и планетата над някои произволни лимити, включително чрез „златно правило“ за публични инвестиции, което най-малкото изключва инвестиции за социални и климатични цели на ЕС и справедлив преход, заради ограниченията на разходите.
  • Поддържането на успешни механизми за солидарност в ЕС, въведени по време на пандемията, като например Механизма за възстановяване и устойчивост, който следва да стане постоянен, за да се осигурят равни условия за инвестиции.
  • Допълнително удължаване с една година на общата клауза за освобождаване от Пакта за стабилност и растеж, за да се даде достатъчно време за постигане на устойчива реформа на правилата за икономическо управление.
  • Инициативи, необходими за осигуряване на справедлива сделка за работещите, включително по-добри работни места и по-високи заплати, подкрепа за колективното договаряне, по-добри условия на труд и край на несигурната заетост.

Според ЕКП:

  • Връщането към строгите икономии ще „убие“ работни места, ще понижи заплатите, ще означава още по-малко финансиране за вече пренапрегнатите публични услуги и почти ще гарантира нова опустошителна рецесия.
  • Връщането към строги икономии би означавало, че повечето страни няма да могат да направят инвестициите, необходими за изпълнение на обещанията, дадени от лидерите на ЕС на COP28 (28-ата конференция на ООН за измененията в климата, която се провежда от 30 ноември до 12 декември 2023 г. в Дубай).
  • Строгите икономии бяха изпробвани и се провалиха. Време е да научим уроците си от миналото и да гарантираме, че икономическите правила на ЕС поставят благосъстоянието на хората и планетата пред напълно произволни ограничения.
  • Това, от което се нуждаем, е справедлива сделка за работещите: по-високи заплати, качествени работни места, засилване на колективното договаряне и силни обществени услуги.

Демонстрацията започва в 11 ч. сутринта от Place Poelaert и ще завърши в 13:00 ч. на Place Jean Rey. Повече информация за демонстрацията можете да намерите тук: https://www.etuc.org/en/roadtoBrussels
Изчисленията на ЕКП са направени с помощта на данни за БВП и дефицита, взети от Европейската комисия. Дефицитът за 2023 г. е прогнозен. AMECO Online – AMECO Online (Current Version 2023-05-15 11:00) | Sheet – Qlik Sense (europa.eu)
Източник за възнагражденията на медицинските сестри и учителите: OECD [Teachers’ and school heads’ statutory salaries (oecd.org); Health Care Resources : Remuneration of health professionals (oecd.org)