По повод предстоящите през месец май избори за ЕП, Европейската федерация IndustriAll, от името на 7 милиона работещи, членове  на 177 национални синдиката в 38 европейски държави, заявява:

Ние ще действаме заедно и мобилизираме всички сили, за да защитим възможно най-добре правата на работещите в нашите индустриални и производствени сектори.

Ще се стремим да опазим всички постижения на европейската интеграция, а именно мира и демокрацията, достъпа до добро образование за всички, социалната сигурност, защитата на правата на човека, свободата на изразяване… Няма да разрешим това наследство да бъде разрушено.

Въпреки това силно ни безпокои кризата на доверието в европейския проект сред работещите и гражданите. Наистина, финансовата криза, саморазрушителните политики на дерегулация, тероризмът, Brexit, бежанската криза и социалното изключване допринесоха за нарастващите чувства на популизъм, ксенофобия и национализъм.

Всичко това поставя Европейския съюз на кръстопът: той или ще се реформира в една по-приобщаваща и социална Европа, или ще се разпадне.

Затова призоваваме всички работещи в Европейския съюз да посетят избирателните урни през май 2019 г. и да гласуват в подкрепа на Европа, която засилва социалния напредък, изгражда солидарност, създава достойни работни места и позволява добро качество на живот за всички ,

Призоваваме за възраждането на европейския проект, който се базира на ключово важни ценности, каквито са социалните ценности!

Искаме Европа, която:

  • Да се застъпва за правата на работещите и гарантира сигурна заетост.
  • Популяризира справедливи и интегриращи общества, които са отворени, уважаващи различията, без дискриминация.
  • Защитава гражданите и се бори срещу бедността.
  • Поддържа основните ценности на Европейския съюз: зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, демокрацията, свободата и равенството.
  • Осигурява демократично и прозрачно вземане на решения на европейските институции и гарантира върховенството на закона.
  • Подкрепя европейския социален модел, взиман за пример навсякъде по света, построен с усилията на предишните поколения след Втората световна война.
  • Предлага перспективи за заетост и светло бъдеще за младите.
  • Обръща внимание на изменението на климата чрез прилагане на Целите на Обединените нации за устойчиво развитие и поставените от Парижкото споразумение цели за преминаване към „нулеви емисии“.
  • Има амбицията да поддържа процъфтяваща индустрия в рамките на своите граници.

В този дух IndustriAll издига следните ключови искания: