На 20 май 2024 г. от 11.30 ч. пред министерство на финансите Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ и Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ ще проведат протест по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти, заложени в Закона за висшето образование.

Държавната политика за увеличение и стабилизиране на доходите на работещите в сферата на висшето образование и науката, започнала през 2020 г., предвижда ежегодно повишение на заплатите на академичния и неакадемичния състав на държавните висши училища (ДВУ) в Република България. В резултат на тази мярка в държавния бюджет за 2024 г. са заложени допълнително 39 млн. лева, необходими за ръст на заплатите на академичния състав от 01.01.2024 г.

Планирано е последващо увеличение на заплатите, считано от 01.04.2024 г., за което са предвидени 150 млн. лв. (компенсация за отпадането на студентските такси, обявена от редовния премиер акад. Николай Денков). Договорено и законоустановено е те да са целеви за възнагражденията на академичния и неакадемичния състав в ДВУ, както и за повишение стипендиите на докторантите. Предложени и одобрени са и необходимите промени в Закона за висше образование (ЗВО), следвайки политиката по доходите и особено реформата за създаване на специализирана администрация, заложена от 2020 г. в чл. 53, за която досега нямаше финансиране. Така предложеният проект на МОН за Постановление на Министерския съвет (ПМС), чийто срок за обществено обсъждане приключи на 11.04.2024 г., вече зависи от решението на Министерството на финансите.

Категорично не сме съгласни утвърдената политика по доходите, следвана в продължение на три години от няколко редовни и служебни правителства, да бъде унищожена сега с едноличния отказ на служебния министър на финансите. Министър Петкова отказва да поеме отговорност и като част от екипа на МФ в кабинета „Денков“, който публично обяви свободен ресурс от 150 млн. лв. за компенсация на въвеждането “ad hoc” на безплатното обучение в ДВУ. Сега, в качеството й на служебен министър, г-жа Петкова отказва да предостави тази сума, нарушавайки решението на НС. Интелигенцията на България не заслужава подобно отношение. СВО КТ „Подкрепа“ и ВОН – КНСБ ще отстояват правата и авторитета на работещата българска академична общност. Обявяваме протестни действия!