Днес, 13 януари 2022 г., в Министерство на транспорта се проведе среща на президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов с министър Николай Събев. На срещата присъстваха и Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, Иван Кирилов, председател на Федерация на транспортните работници „Подкрепа“ и Зоринчо Йорданов, председател на Национален железничарски синдикат „Подкрепа“.

По време на срещата се обсъди сектор железопътен транспорт, като представителите на КТ „Подкрепа“ настояваха да бъдат извършени конкретни промени, които да доведат до повишаване качеството на услугата, подобряване условията на труд на работещите и нараставане на доходите. По искане на ФТР „Подкрепа“, ще предстоят срещи със заместник-министъра на транспорта, на които ще участват и работници от системата.  Страните също така се договориха регулярно да се провеждат отраслов съвет в Министерството на транспорта, както и подотраслови такива.

На срещата се обсъди и искането на Министерски съвет за прехвърляне на Многопрофилна транспортна болница Пловдив към Министерство на здравеопазването, с което КТ „Подкрепа“ изрази несъгласие. Темата ще бъде дискутирана допълнително на предстояща среща с министъра на здравеопазването.

Коментирана беше и необходимостта от дофинансиране на общинските транспортни дружества в София.

ФТР „Подкрепа“ постави въпроса какъв ще бъде контролът на Министерство на транспорта по отношение концесията на „Летище София“, като синдикатът иска гаранция за работните места на служителите.