Днес, 16 май 2011 г., в гръцката столица Атина беше официално открит Дванадесетият конгрес на ЕКП. КТ „Подкрепа“ е представена от тричленна делегация, водена от президента д-р Константин Тренчев, в състав Веселин Митов, международен секретар и Диана Бояджиева, конфедерален секретар.
Повече от 500 делегати от 36 европейски страни се събраха в гръцката столица, за да обсъдят и приемат бъдещата стратегия на европейското синдикално движение за твърдо противопоставяне на провежданата от Европейската комисия и Съвет политика на строги ограничения, на намаляване и замразяване на работните заплати и на ограничаване на правата на работещите.
Тези политики същевременно сериозно застрашават автономността на колективното трудово договаряне и равнището на работните заплати в цяла Европа, като създават условия не само за намаляване на покупателната способност, но и за противопоставяне на хората на наемния труд от отделните държави.
Конгресът представлява изключително важен форум за бъдещото развитие и стратегия на европейското синдикално движение „За повече и по-качествени работни места, в защита на равнопоставеността и социалната справедливост“.
Съгласно дневния ред през първия ден след официалните приветствия към делегатите, генералният секретар на ЕКП г-н Джон Монкс представи Отчетния доклад на Изпълнителния комитет за периода 2007 – 2011 и очерта основните синдикални искания на обединените работещи от цяла Европа, както следва: ние сме твърдо убедени, че съществува ясна алтернатива на провежданите от Европейската комисия политики на строги ограничения и повишено икономическо регулиране и тази алтернатива е европейските политици и управляващи да приемат Закон за данъчно облагане на богатствата, по-високите доходи и финансови бонуси, да емитират еврооблигации в подкрепа на страните със сериозни бюджетни затруднения, да разработят и осъществят ефективен план за действие, насочен към повишаване на заетостта на младежите, да въведат Закон за облагане на финансовите транзакции. Делегатите на Конгреса ще обсъдят и новия модел за икономическо управление на Европа и Резолюцията на ИК на ЕКП „Солидарни в кризата“.

Повече информация за работата и решенията на Дванадесетия конгрес на ЕКП може да получите на специално създадения интернет сайт http://www.etuc.org/congress2011.