Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ проведе национално проучване за нагласите на учители, директори, родители и заинтересовани относно началото на учебната година. В анкетата участваха 29 722 респонденти, участници в системата на средното образование от цялата страна, като стартът й беше даден на 4.01.2022 г.

В това важно национално проучване беше сондирано мнението на педагогическите специалисти за началото на учебната година, традиция, която е със стогодишна история.

Изследването сочи, че 95,4% от участниците посочват 15 септември като единственото възможно начало на учебната година. 3,9% са съгласни 1 септември да стане начало на учебната година, а 0,5% са за 20 август, като начало на учебните занятия за учениците.

В исторически аспект образователният министър Стоян Омарчевски (1920-1923) въвежда от 1921 г. единно начало на учебната година – 15 септември, като завършването е на 12 юли за градските училища, а за селските училища тя завършва месец по-рано – на 15 юни. Датата 15 септември се запазва до 50 те години на ХХ век.

За известен период 1952 – 1957 г. под влияние на образователната система в СССР се извършва промяна в рамките на учебната година (1 септември до 30 май). Моделът се оказва неприложим за българската образователна традиция и от 1957 г. до днес началото на учебната година е 15 септември.

Ако се промени стартът на учебната година, то учители и директори ще започват работа на 15 август.

Българската образователна система и нейните традиции са били фундаментът на устойчивост на българското общество. Всички промени без сериозни аргументи водят до ненужни турбуленции и разделение в най-голямата публична сфера – образованието. В днешния ден имаме най-голяма нужда от обединение, а има традиции, които ни обединяват и които си струва да запазим!

Такава традиция, кореспондираща с национален празник, е 15 септември!

 

Д-р Юлиян Петров – председател на СО „Подкрепа“