ВЖ. АРХИВ

____________________

Колективен трудов договор на работещите в Министерството на правосъдието – 2021 г.

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване“ през 2021-2022

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство – контрол“

Браншов колективен трудов договор за работещите в „Напоителни системи“ ЕАД

Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на БАБХ

Колективен трудов договор в НОИ – 2020 г.

Браншов КТД в Целулозно-хартиена промишленост – 2020 г.

Министърът на труда и социалната политика разпростря БКТД за всички предприятия от пивоварния бранш

Колективен трудов договор на работещите в „Профилактика, рехабилитация и отдих“

Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ – КТ „Подкрепа“, „Синдикат на производителите на бира, храни и напитки“ – КНСБ и „Съюза на пивоварите в България“ подписаха Браншови стълб на трудовите и социалните права в пивоварната индустрия

НФ „Култура“ към КТ „Подкрепа“, КНСБ, БАРОК и министърът на културата Боил Банов подписаха нов БКТД за музеите и художествените галерии

Споразумение в Българската агенция по безопасност на храните

Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане

Стартовите заплати на заетите в здравеопазването се увеличават с 20 до 50 на сто спрямо 2016 г.

Вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ и председател на Ф СИВ Иоанис Партениотис подписа КТД в отрасъл строителство

Колективен трудов договор за бранш „Туризъм“

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подписа браншовия Колективен трудов договор с министъра на образованието за следващите две години

Сключен бе нов Браншов колективен трудов договор за музикално-сценичните изкуства

Браншов Колективен Трудов Договор за работещите в бранш „Целулозно-хартиена промишленост“

Браншов Колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

Колективен трудов договор в бранш „Енергетика“

Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в системата на Агенцията по заетостта

Колективен трудов договор в системата на Агенция по заетостта

Колективно споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на АПИ

Колективен трудов договор в Агенция „Пътна инфраструктура“


ВЖ. АРХИВ