ВЖ. АКТУАЛНИ КТД


Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване“ през 2017 – 2018 г.

Браншов колективен трудов договор за работещите в „Напоителни системи“ ЕАД

Браншовите колективни трудови договори за бранш “ Театър“ и Бранш “ Библиотеки“ – 2016

Писмо от ИА „ГИТ“ относно вписване в специалния регистър на Агенцията на ОКТД в отрасъл „Здравеопазване“

КТД – „Здравеопазване“ 2016

Отраслов колективен трудов договор за „Електротехническата и електронната промишленост“

Браншов колективен трудов договор за сектор пътища – 2016

Браншов колективен трудов договор за ВиК сектора – 2016

Споразумение в Държавна агенция „Архиви“

БКТД за музикално-сценични изкуства – 2016

КТД Образование – 2016

КТД ТУРИЗЪМ – 2016

Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане (10.12.2015)

КТД по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане (10.12.2015)

Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

СПОРАЗУМЕНИЕ по КТД за общинските, кооперативните и частните фирми и предприятия и други организации

Колективен Трудов Договор-2015 за системата на Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ, КДХ с БМК

Браншов колективен трудов договор за „Музеите и художествените галерии“

КТД В СИСТЕМАТА НА АГЕНЦИЯ

Колективно споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на АПИ

ОТРАСЛОВ КТД СТРОИТЕЛСТВО – 2015 год.

БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТОПАНИСВАНЕ – 2014 год.

БРАНШОВ КТД ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ – 2014 г.

БРАНШОВ КТД БИБЛИОТЕКИ – 2014 г.

БРАНШОВ КТД ТЕАТРИ -2014год.

КТД В НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ) -2014г.

ОТРАСЛОВ КТД В ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА И ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ-2014

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В БАБХ-2014г.

БРАНШОВ КТД В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-2014-2016г.

БРАНШОВ КТД В НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД – 2014 год.

БРАНШОВ КТД ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО – 2014 год.

КТД В ОТРАСЪЛ

КТД В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА – 2014г.

КТД НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, ЕАД – 2014 год.

БРАНШОВ КТД МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА – 2014 г.

КТД НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – 2014 год.

КТД В ДЕЙНОСТ „ТЪРГОВИЯ“ 2014г.- 2016г.

КТД за ОТРАСЪЛ „ТУРИЗЪМ“ – 2014г.

КТД ЗА ОТРАСЪЛ ТУРИЗЪМ – 2014 год.

КТД ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ -2014 год.

КТД В БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ, ЕООД – 2014 год.

КТД В БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ, ЕООД – 2014 год.

БРАНШОВ КТД В ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ-2014 г.

БРАНШОВ КТД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – 2014г.

БРАНШОВ КТД ТЮТЮНЕВА ПРОМИШЛЕНОСТ – 2014год.

Споразумение за държавния служител в Агенция „Митници“ – 2014год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – 2014

КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – 2014 год.

КТД В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (АСП) – 2014 год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-2014 г.

БРАНШОВ КТД ЕНЕРГЕТИКА – 2013 год.

БРАНШОВ КТД В СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ – 2013год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА-2013 год.

КТД АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА -2013 год.

КТД В НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК) – 2013год.

БРАНШОВ КТД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ – 2013г.

БРАНШОВ КТД ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗАХАР И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ-2013г.

БРАНШОВ КТД В ПТИЦЕВЪДНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – 2013г.

БРАНШОВ КТД В МЕТАЛУРГИЯТА – 2013 год.

ОТРАСЛОВ КТД ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ – 2013 год.

БРАНШОВ КТД МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ-2013 год.

БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО – КОНТРОЛ 2013 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НЗОК – 2013 год.

КТД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ – 2013 год.

АНЕКС КЪМ ОТРАСЛОВ КТД МЕТАЛОИНДУСТРИЯ – 2013 год.

АНЕКС КЪМ КТД БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР-2012 год.

КТД В АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ) – 2012 год.

Споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на Агенция Пътна инфраструктура – 2012 г.

ОТРАСЛОВ КТД В ТРАНСПОРТА – 2012 год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- 2012 Г.

КТД В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – 2012 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НАП

ОТРАСЛОВ КТД В МЕТАЛОИНДУСТРИЯТА – 2012 год.

КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – 2012 година

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – 2012 год.

БРАНШОВ КТД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ – 2011год.