Национална федерация „Култура“ при КТ „Подкрепа“ за пореден път успя да защити правата на музейните специалисти от държавните музеи, художествените галерии, Центъра за подводна археология, Културния център „Двореца“, Българската национална филмотека и Регионалните музеи и галерии в битката за отстояване на достойни позиции в републиканския бюджет за 2022 г.

През последните години отношението на управляващите към културното ни наследство и в частност към висококвалифицираните специалисти, призвани да го опазват, показва ясно, че то, за жалост, не е сред приоритетите за тях.

„Сагата“ с 12-те милиона, приети в бюджета за развитие на културата, а след това „изчезнали“ от там, е категоричен пример за това.

Успяхме да върнем тези средства там, където им е мястото и за където са гласувани в Народното събрание. Успяхме, защото, първо, се борехме за справедлива кауза, и, второ, защото цялата наша гилдия и този път бе единна, сплотена и непоколебима.

Извоювахме увеличение с 30% на средствата за националните и регионалните музеи и галериите спрямо миналата година. Това увеличение е само едва една трета от сумата, от която имаме нужда, и за която настоявахме, но все пак постигнатото е крачка напред. Не чухме обаче дори обещание за  увеличаване на средствата за библиотеките с регионален характер, както и за минаването на делегиран бюджет на онези 50 музея, които са на издръжда на общините.

Благодарим на народните представители от онези парламентарни групи, които се вслушаха в справедливите ни искания, които ни повярваха и ни оказаха  навременна и гореща подкрепа. Подкрепа всъщност за българските музеи и галерии, която те напълно заслужават.

Благодарим на колегите от Сдружение „Български музеи“ за активните им, последователни и твърди действия в процеса за решаване на проблема. Надяваме, че част от допълнителните средства, за които заедно се преборихме, ще бъдат насочени към изпълнение и на онази част от колективните трудови договори, която се отнася до възнагражденията на музейните специалисти. Заплатите им трябва да бъдат увеличени не само заради отговорната им работа, но и заради тяхното, а и наше, професионално достойнство. Това най-малкото ще гарантира спокойствието и сигурността на работещите в сектора, което е необходимо, за да си вършат качествено работата.

Благодарим и на представителите на медиите, които отговорно и професионално отразяваха протестните ни действия.

Без медиите нашият глас нямаше да бъде чут от обществото!

Благодарим!

НО!

Предстои актуализация на държавния бюджет в началото на лятото. Ние ще продължаваме да настояваме:

  1. Да бъде увеличен с още 20% Единният разходен стандарт за субсидирана бройка на държавните музеи, художествените галерии, Центъра за подводна археология, Културния център „Двореца“ и Българската национална филмотека, Регионалните музеи, библиотеки и галерии.
  2. Да бъде въведен Единен разходен стандарт за издръжка (преминаване към делегиран бюджет) на останалите 50 музея, които все още са финансирани като местни дейности.
  3. Да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи, библиотеки и галерии.
  4. Да бъдат изготвени нормативни актове, с които да бъдат осигурени културните институти /извън единния разходен стандарт за издръжка/, допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.
  5. Да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните и библиотечни фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, изложби, дигитализация на движими културни ценности и библиотечни единици, представяни онлайн, издаване на каталози, публикации, известия, рекламни материали и др.

Това може и трябва да стане.

Очакваме от Народното събрание, от министерствата на културата и финансите не само разбиране, но и конкретни действия за решаване на проблемите ни. Надяваме се, че няма да имаме причини да преминем към ефективни стачни действия.

Сигурни сме, че с общи усилия ще наложим волята си, което ще е за доброто за развитие на мощна и градивна българска култура без която няма мощна и градивна българска нация!

Благодарим! Борбата продължава!

 

ИС на НФ“ КУЛТУРА“