Национална Федерация ”Търговия, Услуги, Контролни органи, Туризъм”(НФ ”ТУКОТ”) при КТ „Подкрепа“ е асоцииран партньор по проект „Ефективен подход към икономическата криза и ролята на работниците и социалните партньори в публичния сектор“ (“Effective tackling of the economic crisis and the role of workers and social partners in public sector”), който стартира на 01.04.2021 г. Той е с продължителност 18 месеца, а в него участие вземат шест държави – България, Испания, Италия, Полша, Сърбия и Литва.

Целта на проекта включва:

  • насърчаване на транснационалното сътрудничество между социалните партньори;
  • предотвратяване и решаване на спорове при преструктуриране;
  • аутсорсинг, дигитализация, нови форми на заетост;
  • мерки за справяне с въздействието на кризата с COVID-19 върху работната сила.

За постигането на тази цел е извършен анализ на регионалните и националните политики и модели на управление по отношение на участието на работниците в разработването на новите политики, които се прилагат в рамките на цифровия преход в публичния сектор; поставен е специален акцент върху аспекти като самия процес на цифровизация, автоматизацията на определени услуги, рисковете на пазара на труда на публичните услуги (аутсорсинг и подизпълнители) или прилагането на нови форми на трудова заетост или нови начини за предоставяне на публични услуги на граждани (като дистанционна работа).

В допълнение, наблюдавано е влиянието, което пандемията от COVID-19 оказа върху предоставянето на обществени услуги и върху работниците, които предоставяха т.нар. основни услуги, за да се подобри ефективността и да се гарантира по-голямо участие в случай на бъдещи пандемии.

Информация за дигиталните умения на работниците и служителите в публичния сектор може да откриете ТУК.

Дейностите, докладите и всички изработени документи по проект „Ефективен подход към икономическата криза и ролята на работниците и социалните партньори в публичния сектор“ могат да бъдат намерени на сайта Еffective Tackling.