ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми господа,

СМФ „Подкрепа“ изпрати писмо с покана за среща към г-н Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства, по повод Националния план за възстановяване и устойчивост и по-конкретно текста, касаещ ангажимента за намаляването на емисиите от въглероден двуокис с 40% спрямо 2019 г.

Към момента официален отговор не сме получили за среща.

От гледна точка на големия интерес на гражданите на Република България и работещите в „Мини Марица-изток“ ЕАД, които са загрижени за националната и енергийна сигурност на страната, както и за работните си места, настояваме за Вашата намеса за провеждане на среща в „Мини Марица-изток“ ЕАД, на която да бъде обсъдено премахването на текства в НПВУ, касаещ намаляването на емсициите от топлоелектрическите централи.

Надяваме се на адекватна и бърза реакция от Вас за изясняването на ситуацията за промяна на плана с цел намаляване на социалното напрежение в изключително сложен момент за страната ни.

гр. София                                                                                                                                                                                                                                                                        Председател на СМФ „Подкрепа“
31.10.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                     инж. Владимир Топалов

На 24 октомври 2022 г. СМФ „Подкрепа“ изпрати към г-н Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства, писмо с покана за публична среща в Раднево, сградата на „Мини Марица-изток“.