Oсновни искания на специалистите от библиотеките преди актуализацията на бюджета от 1 юли 2022 г. са:

  • Да бъде увеличен с 40% Единният разходен стандарт за субсидирана бройка на регионалните библиотеки. Необходимите средства са в размер на 10288863 лв.,включително – за възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 10.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
  • Да бъдат увеличени субсидираните бройки на регионалните библиотеки – от 1177 на 1200.